Werkbalk OLE-object

De werkbalk OLE-object wordt getoond als er een object is geselecteerd, het bevat de belangrijkste functies voor het opmaken en positioneren van een object.

Alinea-opmaakprofiel instellen

Wijst een opmaakprofiel aan de huidige alinea, aan de geselecteerde alinea's of aan een geselecteerd object toe.

Alinea-opmaakprofiel instellen

Alinea-opmaakprofiel instellen

Geen omloop

Plaatst het object op een aparte regel in het document. De tekst in het document verschijnt boven en onder het object, maar niet aan de zijkanten ervan. U kunt deze instelling ook op het tabblad Omloop maken.

Pictogram Geen omloop

Terugloop uit

Omloop

Laat tekst aan alle vier kanten van de framerand van het object omlopen.Dit pictogram komt overeen met de optie Pagina-omloop op het tabblad Omloop.

Pictogram Omloop aan

Terugloop aan

Omloop

Plaatst het object vóór de tekst.U kunt hetzelfde effect bereiken via het tabblad Omloop.

Pictogram Doorloop

Omloop

Links uitlijnen

Lijnt de linkerranden van de geselecteerde objecten uit. Als er slechts één object in Draw of Impress is geselecteerd, wordt de linkerrand van het object op de linkerpaginamarge uitgelijnd.

Pictogram Links

Links

Horizontaal centreren

Centreert de geselecteerde objecten horizontaal. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt het midden van het object uitgelijnd op het horizontale midden van de pagina.

Pictogram Gecentreerd

Gecentreerd

Rechts uitlijnen

Lijnt de rechter randen van de geselecteerde objecten uit. Als er slechts één object in Draw of Impress is geselecteerd, wordt de rechter rand van het object op de rechter paginamarge uitgelijnd.

Pictogram Rechts

Rechts

Op bovenkant uitlijnen

Lijnt de bovenkant van de geselecteerde objecten verticaal uit. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt de bovenkant van het object uitgelijnd op de bovenste paginamarge.

Pictogram Boven

Boven

Verticaal gecentreerd uitlijnen

Centreert de geselecteerde objecten verticaal. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt het midden van het object uitgelijnd op het horizontale midden van de pagina.

Pictogram Gecentreerd

Gecentreerd

Op onderkant uitlijnen

Lijnt de onderzijden van de geselecteerde objecten verticaal uit. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt de onderkant van het object uitgelijnd op de onderste paginamarge.

Pictogram Onder

Beneden

Randen

Klik op het pictogram Randen om de werkbalk Randen te openen waarop u de rand van een bladgebied of een object kunt wijzigen.

Pictogram randen

Randen

Lijnstijl

Klik op dit pictogram om de werkbalk Lijnstijl te openen. U kunt nu de randlijnstijl wijzigen.

Pictogram lijnstijl

Lijnstijl

Randkleur

Klik op het pictogram Kleur randlijn om de werkbalk Randlijn te openen waarmee u de randkleur van een object kunt veranderen.

Pictogram

Lijnkleur (van de rand)

Objecteigenschappen

Opent een dialoogvenster waarin u de eigenschappen van het geselecteerde object kunt wijzigen, bijvoorbeeld de grootte en naam.

Pictogram Objecteigenschappen

Objecteigenschappen

Vooraan

Plaatst het geselecteerde object boven in de stapelvolgorde, zodat het object zich vóór de andere objecten bevindt.

Pictogram Vooraan

Vooraan

Achteraan

Plaatst het geselecteerde object achter in de stapelvolgorde, zodat het object zich achter de andere objecten bevindt.

Pictogram Achteraan

Achteraan

Anker

Hiermee kunt u schakelen tussen verankeringsopties.

Pictogram Anker

Anker

Help ons, alstublieft!