Framebalk

Wanneer een frame geselecteerd is, biedt de werkbalk Frame de belangrijkste functies voor de opmaak en positionering van het frame.

Alinea-opmaakprofiel instellen

Wijst een opmaakprofiel aan de huidige alinea, aan de geselecteerde alinea's of aan een geselecteerd object toe.

Alinea-opmaakprofiel instellen

Alinea-opmaakprofiel instellen

Omloop uit

Plaatst het object op een aparte regel in het document. De tekst in het document verschijnt boven en onder het object, maar niet aan de zijkanten ervan.

U kunt deze instelling ook kiezen op het tabblad Omloop.

Pictogram Geen omloop

Terugloop uit

Omloop aan

Laat tekst aan alle vier kanten van de framerand van het object omlopen.

Dit pictogram vertegenwoordigt de optie Paginaomloop op het tabblad Omloop.

Pictogram Omloop aan

Terugloop aan

Omloop

Plaatst het object vóór de tekst.

U kunt deze instelling ook definiëren op het tabblad Omloop.

Pictogram Doorloop

Omloop

Links uitlijnen

Lijnt de linkerranden van de geselecteerde objecten uit. Als er slechts één object in Draw of Impress is geselecteerd, wordt de linkerrand van het object op de linkerpaginamarge uitgelijnd.

Pictogram Links

Links

Horizontaal centreren

Centreert de geselecteerde objecten horizontaal. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt het midden van het object uitgelijnd op het horizontale midden van de pagina.

Pictogram Gecentreerd

Gecentreerd

Rechts uitlijnen

Lijnt de rechter randen van de geselecteerde objecten uit. Als er slechts één object in Draw of Impress is geselecteerd, wordt de rechter rand van het object op de rechter paginamarge uitgelijnd.

Pictogram Rechts

Rechts

Op bovenkant uitlijnen

Lijnt de bovenkant van de geselecteerde objecten verticaal uit. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt de bovenkant van het object uitgelijnd op de bovenste paginamarge.

Pictogram Boven

Boven

Verticaal gecentreerd uitlijnen

Centreert de geselecteerde objecten verticaal. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt het midden van het object uitgelijnd op het horizontale midden van de pagina.

Pictogram Gecentreerd

Gecentreerd

Op onderkant uitlijnen

Lijnt de onderzijden van de geselecteerde objecten verticaal uit. Als slechts één object is geselecteerd in Draw of Impress, wordt de onderkant van het object uitgelijnd op de onderste paginamarge.

Pictogram Onder

Beneden

Randen

Klik op het pictogram Randen om de werkbalk Randen te openen waarop u de rand van een bladgebied of een object kunt wijzigen.

Pictogram randen

Randen

Lijnstijl

Klik op dit pictogram om de werkbalk Lijnstijl te openen. U kunt nu de randlijnstijl wijzigen.

Pictogram lijnstijl

Lijnstijl

Randkleur

Klik op het pictogram Kleur randlijn om de werkbalk Randlijn te openen waarmee u de randkleur van een object kunt veranderen.

Pictogram

Lijnkleur (van de rand)

Achtergrondkleur

Klik hierop om een werkbalk te openen waarin u op een achtergrondkleur voor een alinea kunt klikken. De kleur wordt op de achtergrond van de huidige alinea of de geselecteerde alinea's toegepast.

Pictogram Achtergrondkleur

Achtergrondkleur

Frame-eigenschappen

Voegt een frame in dat u kunt gebruiken om een lay-out te maken van één of meer kolommen tekst en objecten.

Pictogram Frame-eigenschappen

Frame-eigenschappen

Vooraan

Plaatst het geselecteerde object boven in de stapelvolgorde, zodat het object zich vóór de andere objecten bevindt.

Pictogram Vooraan

Vooraan

Achteraan

Plaatst het geselecteerde object achter in de stapelvolgorde, zodat het object zich achter de andere objecten bevindt.

Pictogram Achteraan

Achteraan

Anker

Hiermee kunt u schakelen tussen verankeringsopties.

Pictogram Anker

Anker

Frames koppelen

Koppelt het geselecteerde frame aan het volgende frame. De tekst loopt automatisch door van het ene naar het andere frame.

Pictogram Frames koppelen

Frames koppelen

Koppeling verwijderen

Verbreekt de koppeling tussen twee frames. U kunt alleen de koppeling van het geselecteerde frame naar het doelframe verbreken.

Pictogram Koppeling verwijderen

Koppeling verwijderen

Help ons, alstublieft!