Werkbalk Formule

Met behulp van de Formulebalk kunt u berekeningen maken en invoegen in een tekstdocument. Druk op F2 om de Formulebalk te activeren.

Celverwijzing

Geeft de positie van de celcursor in een tabel weer.

Formule

Opent een submenu vanwaaruit u een formule in een cel van een tabel kunt invoegen. Plaats de cursor in een cel in de tabel of op de positie in het document waar u het resultaat wilt laten verschijnen. Klik op het pictogram Formule en kies de gewenste formule in het submenu.

Pictogram Formule op de werkbalk Tabel

Formule

Annuleren

Verwijdert de inhoud van de invoerregel en sluit de formulebalk.

Pictogram

Annuleren

Toepassen

Verplaatst de inhoud van de invoerregel naar uw document en sluit de formulebalk. De inhoud van de invoerregel wordt ingevoegd op de cursorpositie in het document.

Pictogram Toepassen

Toepassen

Formulegebied

Hier kunt u direct een formule in de invoerregel typen of op het pictogram Formule klikken om het submenu op te roepen.

Formulegebied met formule

Formuleveld

Help ons, alstublieft!