Afdrukvoorbeeld

De werkbalk Afdrukvoorbeeld verschijnt wanneer u het huidige document in de mode Afdrukvoorbeeld bekijkt.

Enkele-pagina weergave

Toont één pagina in het afdrukvoorbeeld.

Pictogram Enkele-pagina weergave

Enkele-pagina weergave

Afdrukvoorbeeld twee pagina's

Toont twee pagina's in het Afdrukvoorbeeldvenster. Oneven pagina's zullen altijd aan de rechterkant verschijnen, even pagina's aan de linkerkant.

Pictogram Paginavoorbeeld: twee pagina's

Afdrukvoorbeeld twee pagina's

Boek-afdrukvoorbeeld

Selecteer om de eerste pagina aan de rechterkant weer te geven in het afdrukvoorbeeld. Indien niet geselecteerd, wordt de eerste pagina aan de linkerkant van het voorbeeld weergegeven.

Pictogram Boekvoorbeeld

Boek-afdrukvoorbeeld

Meerdere-pagina's weergave

Definieert het aantal pagina's dat op het scherm wordt weergegeven. Klik op de pijl naast het pictogram om een raster te openen. Hierin kunt u selecteren hoeveel pagina's er als rijen en kolommen in het afdrukvoorbeeld weergegeven moeten worden.

Pictogram Meerdere-pagina's weergave

Afdrukvoorbeeld meerdere pagina's

Verplaatst naar de eerste pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram Eersta pagina

Vorige pagina

Verplaatst terug naar de vorige pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram Vorige pagina

Vorige pagina

Spring naar aangegeven pagina

Om in het afdrukvoorbeeld naar een bepaalde pagina te gaan, vul het paginanummer in en druk op Enter.

Volgende pagina

Verplaatst vooruit naar de volgende pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram Volgende pagina

Volgende pagina

Verplaatst naar de laatste pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram Laatste pagina

Uitzoomen

Zoomt uit zodat er meer van het document te zien is in een kleiner formaat.

Pictogram Uitzoomen

Uitzoomen

Afdrukvoorbeeld in-/uitzoomen

Bepaalt het zoomniveau van het afdrukvoorbeeld.

Inzoomen

Zoomt in voor een close-up van het document.

Pictogram Inzoomen

Inzoomen

Volledig scherm

Toont of verbergt de menu's en werkbalken in Writer of Calc. Klik op de knop Volledig scherm aan/uit of druk op Esc om de modus voor volledig scherm af te sluiten.

Pictogram

Volledig scherm aan/uit (in Afdrukvoorbeeld)

Afdrukken

Open het afdruk-dialoogvenster.

Pictogram Afdrukken

Afdrukken

Afdrukvoorbeeld sluiten

Sluit het afdrukvoorbeeld.

Pictogram Afdrukvoorbeeld sluiten

Afdrukvoorbeeld sluiten

Help ons, alstublieft!