Statusbalk

De statusbalk bevat informatie over het huidige document en biedt verscheidene knoppen met speciale functies.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Huidig pagina-opmaakprofiel

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Taal

Geeft de taal van de geselecteerde tekst weer.
Erop klikken opent een menu, waarmee u een andere taal kunt kiezen voor de geselecteerde tekst of voor de huidige alinea.
Kies Geen om de tekst uit te sluiten van spellingcontrole en automatische woordafbreking.
Kies Herstellen naar standaard taal om de standaard taal opnieuw toe te passen voor de selectie of de alinea.
Kies Meer om een dialoogvenster te openen met meer opties.

Invoegmodus

Dit veld laat u de huidige invoegmodus zien. U kunt hier omschakelen tussen INSRT = invoegen en OVER = overschrijven.

Selectie-modus

Here you can switch between different selection modes.

Documentwijziging

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Digitale handtekening

Zie ook Digitale handtekeningen.

Gecombineerde weergave

Toont actuele informatie over het actieve document.

In-/Uitzoomen & Beeldweergave

Drie pictogrammen in de Statusbalk van Writer staan veranderingen toe in het In-/uitzoomen- en de Beeldweergave van uw tekstdocumenten.

De pictogrammen Afdrukvoorbeeld tonen van links naar rechts: Twee pagina's. Weergavemodus met pagina's naast elkaar. Boekmodus met twee pagina's zoals in een geopend boek.

Sleep de schuifbalk In-/uitzoomen naar links om meer pagina's te zien en sleep naar rechts om in te zoomen op een pagina en een kleiner gedeelte van die pagina te tonen.

In- en uitzoomen

Specificeert de huidige zoomfactor van de paginaweergave.

Help ons, alstublieft!