Statusbalk

De statusbalk bevat informatie over het huidige document en biedt verscheidene knoppen met speciale functies.

Paginanummer

Het huidige paginanummer wordt in dit veld van de statusbalk weergegeven. Een klik opent "Ga naar Pagina", waarmee u in het document kunt navigeren. Een rechtermuisklik toont alle bladwijzers in het document. Klik op een bladwijzer om de tekstcursor op de plaats van de bladwijzer te plaatsen.

Woorden tellen

Telt de woorden en tekens, met of zonder spaties, in de huidige selectie en in het hele document. De telling wordt bijgehouden terwijl u typt of de selectie wijzigt.

Huidig pagina-opmaakprofiel

Toont het huidige Pagina-opmaakprofiel. Dubbelklik om het opmaakprofiel te bewerken, klik met rechts om een ander opmaakprofiel te selecteren.

Taal

Geeft de taal weer voor de geselecteerde tekst. Klik om een menu te openen waarin u een andere taal kunt kiezen voor de geselecteerde tekst of voor de huidige alinea.

Invoegmodus

Dit veld laat u de huidige invoegmodus zien. U kunt hier omschakelen tussen INSRT = invoegen en OVER = overschrijven.

Selectie-modus

Schakelt tussen verschillende selectiemodi.

Documentwijziging

Als de wijzigingen aan het document nog niet zijn opgeslagen, wordt een "*" weergegeven in dit veld op de Statusbalk. Dit geldt ook voor nieuwe, nog niet opgeslagen documenten.

Digitale ondertekening

Klik om het digitale ondertekeningsproces te starten. U moet een digitaal certificaat hebben om het proces te voltooien. Zie ook Digitale ondertekening.

Gecombineerde weergave

Toont actuele informatie over het actieve document.

In-/Uitzoomen & Beeldweergave

Drie pictogrammen in de Statusbalk van Writer staan veranderingen toe in het In-/uitzoomen- en de Beeldweergave van uw tekstdocumenten.

De pictogrammen Afdrukvoorbeeld tonen van links naar rechts: Twee pagina's. Weergavemodus met pagina's naast elkaar. Boekmodus met twee pagina's zoals in een geopend boek.

Sleep de schuifbalk In-/uitzoomen naar links om meer pagina's te zien en sleep naar rechts om in te zoomen op een pagina en een kleiner gedeelte van die pagina te tonen.

In- en uitzoomen

Specificeert de huidige zoomfactor van de paginaweergave.

Klik op dit veld om het dialoogvenster In-/uitzoomen te openen, waar u de huidige zoomfactor kunt wijzigen.

Klik met rechts om het contextmenu in dit veld te openen om een selectie van beschikbare zoomfactoren te zien.

Help ons, alstublieft!