Werkbalk Nummering/opsommingstekens

De werkbalk Opsommingstekens en nummering bevat functies om de structuur van lijstalinea's te wijzigen, zoals het wijzigen van hun volgorde en lijstniveau.

Demote

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt, of geselecteerde lijstalinea's, één lijstniveau omlaag.

Pictogram Verlagen

Verhogen

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt, of geselecteerde lijstalinea’s een lijstniveau omhoog.

Pictogram Verhogen

Overzichtsniveau verlagen met subpunten

Verlaagt de lijst van een lijstalinea waar de cursor zich bevindt en zijn subpunten naar het volgende lijstniveau. Er kunnen meerdere lijstalinea's worden geselecteerd. Verlaagt het overzichtsniveau van een genummerde kop waar de cursor zich bevindt en alle bijbehorende subkoppen naar het volgende overzichtsniveau. Deze opdracht is alleen actief als de cursor in een lijstalinea of een genummerde kop staat.

Pictogram Overzichtsniveau verlagen met subpunten

Overzichtsniveau verlagen met subpunten

Overzichtsniveau verhogen met subpunten

Verhoogt het lijstniveau van een lijstalinea waar de cursor zich bevindt en de subpunten ervan naar het volgende lijstniveau. Er kunnen meerdere lijstalinea's worden geselecteerd. Verhoogt het overzichtsniveau van een genummerde kop waar de cursor zich bevindt en al zijn subkoppen naar het volgende overzichtsniveau. Deze opdracht is alleen actief als de cursor in een lijstalinea of genummerde kop staat.

Pictogram Overzichtsniveau verhogen met subpunten

Overzichtsniveau verhogen met subpunten

Verplaatst de alinea waar de cursor zich in bevindt, of geselecteerde alinea's, naar na de volgende alinea.

Pictogram Verlagen

Verplaatst de alinea waar de cursor zich in bevindt, of geselecteerde alinea's, naar vóór de vorige alinea.

Pictogram Omhoog

Item verlagen met subpunten

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt en zijn subpunten naar achter de volgende lijstalinea met hetzelfde lijstniveau. Verplaatst een genummerde kop waar de cursor zich bevindt en alle subkoppen en tekst achter de volgende kop op hetzelfde overzichtsniveau. U kunt ook meer dan één lijstalinea of genummerde kop selecteren en verplaatsen. Deze opdracht is alleen actief als de cursor in een lijstalinea of genummerde kop staat.

Pictogram Verlagen met subpunten

Item verlagen met subpunten

Item omhoog verplaatsen met subpunten

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt en zijn subpunten naar vóór de vorige lijstalinea met hetzelfde lijstniveau. Verplaatst een genummerde kop waar de cursor zich bevindt en alle subkoppen en tekst vóór de vorige kop op hetzelfde overzichtsniveau. U kunt ook meer dan één lijstalinea of genummerde kop selecteren en verplaatsen. Deze opdracht is alleen actief als de cursor binnen een lijstalinea of genummerde kop staat.

Pictogram Verhogen met subpunten

Item verhogen met subpunten

Item zonder nummer invoegen

Voegt een alinea zonder nummering in. De bestaande nummering zal niet worden beïnvloed.

Pictogram

Item Zonder Nummer Invoegen

Nieuwe nummering

Nummering opnieuw beginnen vanaf 1. Deze opdracht is alleen actief, wanneer de cursor in een lijst staat.

Pictogram Nummering herstarten

Nieuwe Nummering

Aan lijst toevoegen

Voeg geselecteerde alinea's, al dan niet een lijstitem, toe als onderdeel van een lijst.

Pictogram Aan lijst toevoegen

Aan lijst toevoegen

Nummering/opsommingstekens

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea of aan geselecteerde alinea's en laat u de opmaak van de nummering of opsommingstekens bewerken.

Opsommingstekens en nummering dialoogvenster/pictogram

Opsommingstekens en nummering

Help ons, alstublieft!