Werkbalk Nummering/opsommingstekens

De werkbalk Opsommingstekens en nummering bevat functies om de structuur van lijstalinea's te wijzigen, zoals het wijzigen van hun volgorde en lijstniveau.

Verplaatst de geselecteerde alinea één niveau omhoog in een nummerings- of opsommingshiërarchie.

Pictogram

Verplaatst de geselecteerde alinea één niveau omlaag in een nummerings- of opsommingshiërarchie.

Pictogram

Met subniveaus één niveau verhogen

Verplaatst alinea's met subniveaus één niveau naar boven. Dit is alleen zichtbaar wanneer de cursor zich in genummerde of opsommingstekst bevindt.

Pictogram

Met subniveaus één niveau verhogen

Met subniveaus één niveau verlagen

Verplaatst alinea's met subniveaus één niveau naar beneden. Dit is alleen zichtbaar wanneer de cursor zich in genummerde of opsommingstekst bevindt.

Pictogram

Met subniveaus één niveau verlagen

Item zonder nummer invoegen

Voegt een alinea zonder nummering in. De bestaande nummering zal niet worden beïnvloed.

Pictogram

Item Zonder Nummer Invoegen

Omhoog

Plaatst de geselecteerde alinea vóór die erboven.

Pictogram

Omhoog

Omlaag

Plaatst de geselecteerde alinea na de alinea eronder.

Pictogram

Omlaag

Met subniveaus naar boven verplaatsen

Zet een alinea met subniveaus boven de voorgaande alinea. Dit is alleen zichtbaar wanneer de cursor zich in genummerde of opsommingstekst bevindt.

Pictogram Verplaats naar boven met subpunten

Met Subniveaus naar Boven

Met subniveaus naar beneden verplaatsen

Zet een alinea met al zijn subniveaus onder de volgende alinea. Dit is alleen zichtbaar wanneer de cursor zich in genummerde of opsommingstekst bevindt.

Pictogram Verplaats naar beneden met subpunten

Met Subniveaus naar Beneden Verplaatsen

Nieuwe nummering

Nummering opnieuw beginnen vanaf 1. Deze opdracht is alleen actief, wanneer de cursor in een lijst staat.

Pictogram Nummering herstarten

Nieuwe Nummering

Aan lijst toevoegen

Voeg geselecteerde alinea's, al dan niet een lijstitem, toe als onderdeel van een lijst.

Pictogram Aan lijst toevoegen

Aan lijst toevoegen

Nummering/opsommingstekens

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea of aan geselecteerde alinea's en laat u de opmaak van de nummering of opsommingstekens bewerken.

Opsommingstekens en nummering dialoogvenster/pictogram

Opsommingstekens en nummering

Help ons, alstublieft!