Werkbalk Tabel

De werkbalk Tabelbevat functies die u kunt gebruiken wanneer u met tabellen werkt. Deze werkbalk verschijnt wanneer u de cursor in een cel van een tabel plaatst.

Rijen invoegen

Voegt een of meer rijen in de tabel in, onder de selectie. U kunt meerdere rijen invoegen via het dialoogvenster (kies Extra - Invoegen - Rijen), of door meerdere rijen te selecteren voordat u op het pictogram klikt. De tweede methode voegt rijen van dezelfde hoogte in als de oorspronkelijk geselecteerde rijen.

Pictogram

Rij invoegen

Kolom invoegen

Voegt een of meer kolommen in de tabel in, na de selectie. U kunt verschillende kolommen tegelijk invoegen via het dialoogvenster (kies Tabel - Invoegen - Kolommen), of door verschillende kolommen te selecteren voordat u op het pictogram klikt. Als de laatste methode wordt gebruikt, zullen de ingevoegde kolommen dezelfde relatieve breedte hebben als de geselecteerde.

Pictogram

Kolom invoegen

Rij verwijderen

Verwijdert de geselecteerde rij(en) uit de tabel.

Pictogram Rijen verwijderen

Rijen verwijderen

Kolom verwijderen

Verwijdert de geselecteerde kolom(men) uit de tabel.

Pictogram Kolommen verwijderen

Kolom verwijderen

Cellen samenvoegen

Combineert de inhoud van de geselecteerde cellen in een enkele cel, waarbij de opmaak van de eerste cel in de selectie behouden blijft.

Pictogram Cellen samenvoegen

Cellen samenvoegen

Pictogram Cellen splitsen

Grootte optimaliseren

Opent een werkbalk die functies bevat voor het optimaliseren van de rijen en kolommen in een tabel.

Optimaliseren pictogramgrootte

Grootte optimaliseren

Boven

Lijnt de inhoud van de cel uit op de bovenzijde van de cel.

Verticaal centreren

Centreert de inhoud van de cel tussen de bovenzijde en de onderzijde van de cel.

Beneden

Lijnt de inhoud van de cel uit op de onderzijde van de cel.

Achtergrondkleur

Klik hierop om een werkbalk te openen waarin u op een achtergrondkleur voor een alinea kunt klikken. De kleur wordt op de achtergrond van de huidige alinea of de geselecteerde alinea's toegepast.

Pictogram Achtergrondkleur

Achtergrondkleur

AutoOpmaak

D'oh! You found a bug (text/shared/01/AutoFormat.xhp#autoformattabelle not found).

Randen

Klik op het pictogram Randen om de werkbalk Randen te openen waarop u de rand van een bladgebied of een object kunt wijzigen.

Pictogram randen

Randen

Lijnstijl

Klik op dit pictogram om de werkbalk Lijnstijl te openen. U kunt nu de randlijnstijl wijzigen.

Pictogram lijnstijl

Lijnstijl

Randkleur

Klik op het pictogram Kleur randlijn om de werkbalk Randlijn te openen waarmee u de randkleur van een object kunt veranderen.

Pictogram

Lijnkleur (van de rand)

Sorteren

Sorteert de geselecteerde alinea's of tabelrijen alfabetisch of numeriek. U kunt maximaal drie sorteersleutels opgeven, evenals alfanumerieke en numerieke sorteersleutels combineren.

Som

Schakelt de functie SOM in. Let er op dat de cursor zich in de cel bevindt waar u de som wilt laten verschijnen.

Pictogram

Som

Tabeleigenschappen

Specificeert de eigenschappen van de geselecteerde tabel, bijvoorbeeld naam, uitlijning, afstand, kolombreedte, randen en achtergrond.

Help ons, alstublieft!