Werkbalk Opmaak

De werkbalk Opmaak bevat meerdere functies om tekst op te maken.

Bepaalt of het paneel Opmaakprofielen getoond of verborgen wordt, waarin u opmaakprofielen kunt toewijzen en beheren.

Pictogram Opmaakprofielen

Opmaakprofielen

Alinea-opmaakprofiel instellen

Wijst een opmaakprofiel aan de huidige alinea, aan de geselecteerde alinea's of aan een geselecteerd object toe.

Alinea-opmaakprofiel instellen

Alinea-opmaakprofiel instellen

Lettertype

Hiermee kunt u een lettertype in de lijst selecteren of de naam van een lettertype direct invoeren.

U kunt verschillende lettertypen invoeren, gescheiden door puntkomma's. LibreOffice gebruikt achtereenvolgens elk benoemd lettertype als de voorgaande lettertypen niet beschikbaar zijn.

Pictogram

Lettertype

Tekengrootte

U kunt in deze lijst tussen verschillende tekengrootten kiezen of handmatig een grootte invoeren.

Vet

Maakt de geselecteerde tekst vet. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord vet gemaakt. Als de selectie of het woord al vet is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Vet

Vet

Cursief

Maakt de geselecteerde tekst cursief. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord cursief gemaakt. Als de selectie of het woord al cursief is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Cursief

Cursief

Onderstrepen

Onderstreept of verwijdert onderstreping van de geselecteerde tekst.

Pictogram Onderstrepen

Onderstrepen

Links

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de linkerpaginamarge.

Pictogram Links uitlijnen

Links uitlijnen

Gecentreerd

Centreert de geselecteerde alinea('s) op de pagina.

Pictogram Centreren

Rechts

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de rechterpaginamarge.

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

Uitvullen

Lijnt de geselecteerde alinea('s) uit op de linker- en rechterpaginamarges. U kunt desgewenst de uitlijningsopties voor de laatste regel van de alinea specificeren onder Opmaak - Alinea - Uitlijning.

Pictogram Uitgevuld

Uitvullen

Geordende lijst aan/uit

Voegt nummering toe aan of verwijdert uit de geselecteerde alinea's.

Kies Opmaak - Opsommingstekens en nummering om de nummeringsopmaak te definiëren. Om de werkbalk Opsommingstekens en nummering weer te geven, kiest u Beeld - Werkbalken - Opsommingstekens en nummering.

Pictogram Geordende lijst aan/uit

Geordende lijst aan/uit

Ongeordende lijst aan/uit

Met dit pictogram kunt u opsommingstekens aan geselecteerde alinea's toewijzen of opsommingstekens uit alinea's verwijderen.

Pictogram Ongeordende lijst

Ongeordende lijst aan/uit

Geen lijst

Verwijdert nummering of opsommingstekens en inspringing van lijsten voor de huidige alinea of geselecteerde alinea's.

Pictogram Geen lijst

Geen lijst

Inspringing verlagen

Klik op het pictogram Inspringing verkleinen om de linker inspringing van de huidige alinea of celinhoud te verkleinen en deze op de vorige tabpositie in te stellen.

Pictogram

Inspringing verkleinen

Inspringing verhogen

Klik op het pictogram Inspringing vergroten om de linker inspringing van de huidige alinea of celinhoud te vergroten en deze in te stellen op de volgende tabpositie.

Pictogram

Inspringing vergroten

Tekenkleur

Klik hierop om de huidige tekstkleur op de geselecteerde tekens toe te passen. U kunt hier ook klikken en vervolgens een selectie verslepen om de tekstkleur te wijzigen. Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk Tekstkleur te openen.

Pictogram

Tekstkleur

Accentueren

Past de huidige markeringskleur toe op het tekstselectie.

Pictogram Tekstmarkeringskleur

Pictogram Tekstmarkeringskleur

Achtergrondkleur

Klik hierop om een werkbalk te openen waarin u op een achtergrondkleur voor een alinea kunt klikken. De kleur wordt op de achtergrond van de huidige alinea of de geselecteerde alinea's toegepast.

Pictogram Achtergrondkleur

Achtergrondkleur

Extra pictogrammen

Lettertype vergroten

Vergroot de grootte van het lettertype van de geselecteerde tekst.

Lettertype verkleinen

Verkleint de grootte van het lettertype van de geselecteerde tekst.

Als CTL ondersteuning is ingeschakeld, zijn er twee extra pictogrammen zichtbaar.

Van links naar rechts

Pictogram Links naar rechts

De tekst wordt van links naar rechts ingevoerd.

Van rechts naar links

Pictogram Rechts naar links

De tekst die in een taal met complexe-tekstlayout is opgemaakt, wordt van rechts naar links ingevoerd.

Help ons, alstublieft!