Werkbalken

Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare werkbalken in LibreOffice Writer. In dit overzicht wordt de standaardwerkbalkconfiguratie voor LibreOffice beschreven.

Werkbalk Standaard

De werkbalk Standaard is in alle LibreOffice-toepassingen beschikbaar.

Werkbalk Opmaak

De werkbalk Opmaak bevat meerdere functies om tekst op te maken.

Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Werkbalk Afbeeldingen

De werkbalk Afbeelding bevat functies voor het opmaken en positioneren van geselecteerde bitmap-afbeeldingen.

Framebalk

Wanneer een frame geselecteerd is, biedt de werkbalk Frame de belangrijkste functies voor de opmaak en positionering van het frame.

Werkbalk OLE-object

De werkbalk OLE-object verschijnt als er objecten zijn geselecteerd en bevat de belangrijkste functies voor de opmaak en positionering van objecten.

Werkbalk Tabel

De werkbalk Tabelbevat functies die u kunt gebruiken wanneer u met tabellen werkt. Deze werkbalk verschijnt wanneer u de cursor in een cel van een tabel plaatst.

Werkbalk Eigenschappen tekenobjecten

U kunt de werkbalk Eigenschappen tekenobjecten zien in Writer en Calc. Selecteer het menu Beeld - Werkbalken - Eigenschappen tekenobjecten. De besturingselementen worden ingeschakeld als een tekenobject is geselecteerd. U zult standaard enkele verschillende pictogrammen zien, afhankelijk van het feit of het huidige document een tekstdocument is of een werkblad.

Werkbalk Nummering/opsommingstekens

De werkbalk Opsommingstekens en nummering bevat functies om de structuur van lijstalinea's te wijzigen, zoals het wijzigen van hun volgorde en lijstniveau.

Werkbalk Tekstobject

Bevat opdrachten voor het opmaken van tekst die is opgenomen in een tekenobject. De werkbalk Tekstobject verschijnt wanneer u dubbelklikt in een tekenobject.

Statusbalk

De statusbalk bevat informatie over het huidige document en biedt verscheidene knoppen met speciale functies.

Afdrukvoorbeeld

De werkbalk Afdrukvoorbeeld verschijnt wanneer u het huidige document in de mode Afdrukvoorbeeld bekijkt.

Werkbalk Tabelgegevens

Gebruik de werkbalk Tabelgegevens om de gegevensweergave te regelen.

Linialen

Linialen tonen niet alleen de afmetingen van de pagina, maar duiden tevens de positie van tabs, inspringingen, randen en kolommen aan. U kunt die alle door middel van de muis wijzigen.

Werkbalk Formule

Met behulp van de Formulebalk kunt u berekeningen maken en invoegen in een tekstdocument. Druk op F2 om de Formulebalk te activeren.

Invoegen

De werkbalk bevat verschillende functies voor het invoegen van frames, afbeeldingen, tabellen en andere objecten.

Werkbalk Classificatie

De werkbalk Classificatie bevat hulpmiddelen om de documentverwerking te beveiligen.

De werkbalk Classificatie bevat keuzelijsten om te helpen bij het selecteren van de beveiliging van het document, volgens het BAF-categoriebeleid en BAILS-niveaus. LibreOffice zal aangepaste velden toevoegen in de documenteigenschappen (Bestand - Eigenschappen, Aangepaste eigenschappen (tabblad)) om het classificatiebeleid op te slaan als documentmetadata.

Standaardbrief

De werkbalk Standaardbrief bevat opdrachten voor de laatste stappen in het Standaardbrief proces.

Help ons, alstublieft!