Werkbalken

Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare werkbalken in LibreOffice Writer. In dit overzicht wordt de standaardwerkbalkconfiguratie voor LibreOffice beschreven.

Werkbalk Nummering/opsommingstekens

De werkbalk Opsommingstekens en nummering bevat functies om de structuur van lijstalinea's te wijzigen, zoals het wijzigen van hun volgorde en lijstniveau.

Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Werkbalk Eigenschappen tekenobjecten

U kunt de werkbalk Eigenschappen tekenobjecten zien in Writer en Calc. Selecteer het menu Beeld - Werkbalken - Eigenschappen tekenobjecten. De besturingselementen worden ingeschakeld als een tekenobject is geselecteerd. U zult standaard enkele verschillende pictogrammen zien, afhankelijk van het feit of het huidige document een tekstdocument is of een werkblad.

Werkbalk Zoeken

De werkbalk Zoeken kan worden gebruikt om snel de inhoud van LibreOffice-documenten te doorzoeken.

Fontwork

De werkbalk Fontwork wordt geopend wanneer u een Fontwork-object selecteert.

Werkbalk Opmaak

De werkbalk Opmaak bevat meerdere functies om tekst op te maken.

Besturingselementen

De werkbalk of het submenu Formulierbesturingselementen bevatten hulpmiddelen die u nodig heeft om een interactief formulier te maken. U kunt de werkbalk of het submenu gebruiken om besturingselementen toe te voegen aan een formulier in een tekst-, tekening-, werkblad-, presentatie- of HTML-document, bijvoorbeeld een knop die een macro uitvoert.

Werkbalk Formuliernavigatie

De werkbalk Formuliernavigatie bevat verscheidene functies om een databasetabel te wijzigen of het gegevensscherm te beheren. Deze werkbalk bevindt zich aan de onderzijde van een document dat velden bevat die verwijzen naar een database.

Framebalk

Wanneer een frame geselecteerd is, biedt de werkbalk Frame de belangrijkste functies voor de opmaak en positionering van het frame.

Werkbalk Afbeeldingen

De werkbalk Afbeelding bevat functies voor het opmaken en positioneren van geselecteerde bitmap-afbeeldingen.

Invoegen

De werkbalk bevat verschillende functies voor het invoegen van frames, afbeeldingen, tabellen en andere objecten.

LibreLogo

LibreLogo is een eenvoudige, gelokaliseerde, Logo-achtige programmeeromgeving met turtle vector graphics om computergebruik te leren (programmeren en tekstverwerking), DTP en grafisch ontwerp. Zie http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Standaardbrief

De werkbalk Standaardbrief bevat opdrachten voor de laatste stappen in het Standaardbrief proces.

Werkbalk Media afspelen

De werkbalk Media afspelen openen

Werkbalk Werktuigen

Toont of verbergt de werkbalk Extra.

Werkbalk Navigatie

Open de werkbalk Navigatie.

Werkbalk OLE-object

De werkbalk OLE-object wordt getoond als er een object is geselecteerd, het bevat de belangrijkste functies voor het opmaken en positioneren van een object.

Werkbalk Standaard

De werkbalk Standaard is in alle LibreOffice-toepassingen beschikbaar.

Werkbalk Tabel

De werkbalk Tabelbevat functies die u kunt gebruiken wanneer u met tabellen werkt. Deze werkbalk verschijnt wanneer u de cursor in een cel van een tabel plaatst.

Werkbalk Tekstobject

Bevat opdrachten voor het opmaken van tekst die is opgenomen in een tekenobject. De werkbalk Tekstobject verschijnt wanneer u dubbelklikt in een tekenobject.

Werkbalk Werktuigen

Toont of verbergt de werkbalk Extra.

Werkbalk Wijzigingen bijhouden

Bevat de beschikbare opdrachten voor het bijhouden van wijzigingen in uw bestand.

Werkbalk Classificatie

De werkbalk Classificatie bevat hulpmiddelen om de documentverwerking te beveiligen.

De werkbalk Classificatie bevat keuzelijsten om te helpen bij het selecteren van de beveiliging van het document, volgens het BAF-categoriebeleid en BAILS-niveaus. LibreOffice zal aangepaste velden toevoegen in de documenteigenschappen (Bestand - Eigenschappen, Aangepaste eigenschappen (tabblad)) om het classificatiebeleid op te slaan als documentmetadata.

Help ons, alstublieft!