Formulier

Bevat opdrachten voor het activeren van de formulierontwerpmodus, het inschakelen/uitschakelen van besturingsassistenten en het invoegen van formulierbesturingselementen in uw document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Formulier.


Ontwerpmodus

Schakelt de ontwerpmodus in of uit. Deze functie wordt gebruikt om snel te schakelen tussen Ontwerp- en gebruikersmodus. Activeer om de formulierelementen te bewerken, deactiveer om de formulierelementen te gebruiken.

Assistent Besturingselementen

Bepaalt het automatisch starten van de Assistent bij het invoegen van een nieuw besturingselement. Deze instelling heeft globaal betrekking op alle documenten.

Label

Pictogram Labelvelden

Maakt een veld voor het weergeven van tekst. Deze labels zijn alleen voor het weergeven van vooraf gedefinieerde tekst. Er kan in deze velden niets worden ingevoerd.

Tekstvak

Pictogram Tekstvak

Maakt een tekstvak. Tekstvakken zijn velden waarin de gebruiker tekst kan invoeren. Tekstvakken kunnen in een formulier voor weergave van gegevens of invoer van nieuwe gegevens gebruikt worden.

Keuzevak

Pictogram Keuzevakje

Maakt een keuzevakje. Met keuzevakjes kunt u een functie in een formulier in- of uitschakelen.

Keuzerondje

Pictogram Keuzerondje

Maakt een keuzerondje. Keuzerondjes laten de gebruiker Ă©Ă©n van meerdere keuzes kiezen. Keuzerondjes met dezelfde functionaliteit krijgen dezelfde naam (eigenschap Name). Normaal gesproken krijgen zij een groepsvak.

Keuzelijst

Pictogram Keuzelijst

Maakt een keuzelijst. Via een keuzelijst kunnen gebruikers een item in een lijst selecteren. Als het formulier aan een database is gekoppeld en de databaseverbinding is actief, verschijnt automatisch de Assistent Keuzelijst nadat de lijst in het document is ingevoegd. Deze Assistent helpt u de keuzelijst te maken.

Keuzelijst met invoervak

Pictogram Keuzelijst met invoervak

Maakt een keuzelijst met invoervak. Een keuzelijst met invoervak is een Ă©Ă©nregelige keuzelijst die uitgevouwen kan worden en waaruit gebruikers een optie kunnen kiezen. U kunt de eigenschap "alleen-lezen" aan de keuzelijst met invoervak toewijzen, zodat gebruikers geen andere items dan die uit de lijst, kunnen invoeren. Als het formulier met een database is verbonden en de databaseverbinding is actief, verschijnt automatisch de Assistent Keuzelijst met invoervak nadat u de lijst in het document hebt ingevoegd.

Knop

Pictogram Knop

Maakt een knop. Deze functie kan worden gebruikt om een opdracht voor een gedefinieerde gebeurtenis uit te voeren, zoals een muisklik.

U kunt tekst en afbeeldingen op deze knoppen toepassen.

Afbeeldingsknop

Pictogram Afbeeldingsknop

Maakt een knop die als een afbeelding wordt weergegeven. Afgezien van de grafische weergave heeft een afbeeldingsknop dezelfde eigenschappen als een "normale" knop.

Opgemaakt veld

Pictogram Opgemaakt veld

Maakt een opgemaakt veld. Een opgemaakt veld is een tekstvak waarin u kunt definiëren hoe de invoer en uitvoer worden opgemaakt, en welke beperkende waarden van toepassing zijn.

Een opgemaakt veld heeft speciale eigenschappen voor besturingselementen (kies Opmaak - Besturingselement).

Meer velden

Datum-, Tijd-, Numerieke, Valutavelden en velden met een motief.

Groepsvak

Pictogram Groepsvak

Maakt een frame om verschillende besturingselementen visueel te groeperen. Met Groepsvakken kunt u keuzerondjes in een frame groeperen.

Als u een groepsframe in het document invoegt, wordt de Assistent Groepselement gestart waarmee u gemakkelijk een groep van keuzerondjes kunt maken.

Opmerking: Wanneer u een groepsvak over reeds bestaande besturingselementen tekent en dan een besturingselement wilt selecteren, moet u eerst het contextmenu van de groep openen en kiezen Schikken - Naar achteren. Selecteer dan het besturingselement terwijl wordt ingedrukt.

note

Groepsvakken worden alleen voor een visueel effect gebruikt. Een functionele groepering van keuzerondjes kan door de definitie van namen worden gemaakt: voer onder de naameigenschappen van alle keuzerondjes dezelfde naam in om ze te groeperen.


Afbeeldingselement

Pictogram Afbeeldingbesturing

Maakt een afbeeldingselement. Dit kan alleen worden gebruikt om afbeeldingen uit een database toe te voegen. In het document dubbelklikt u op dit besturingselement om het dialoogvenster Afbeelding invoegen te openen en de afbeelding in te voegen. Er is ook een contextmenu (niet in ontwerpmodus) met opdrachten voor het invoegen en verwijderen van de afbeelding.

Afbeeldingen uit een database kunnen in een formulier worden weergegeven en nieuwe afbeeldingen kunnen in de database worden ingevoegd, zolang het afbeeldingselement niet tegen schrijven is beveiligd. Het besturingselement moet naar een databaseveld van het afbeeldingstype verwijzen. Daarom moet u het gegevensveld in het venster met eigenschappen op het tabblad Gegevens invoeren.

Bestandsselectie

Pictogram Bestandsselectie

Maakt een knop waarmee u bestanden kunt selecteren.

Tabelobject

Pictogram Tabelcontroleveld

Maakt een tabelbesturingselement om een databasetabel weer te geven. Als u een nieuw tabelobject maakt, verschijnt de Assistent Tabelelement.

Speciale informatie over tabelobjecten.

Navigatiebalk

Pictogram Navigatiebalk

Maakt een balk Navigatie.

Met de werkbalk Navigatie kunt u door de records van een database of databaseformulier gaan. De besturingselementen op deze werkbalk Navigatie werken hetzelfde als de besturingselementen op de standaard werkbalk Navigatie in LibreOffice.

Eigenschappen

Opent een dialoogvenster voor het bewerken van de eigenschappen van een geselecteerd besturingselement.

Formulier

In dit dialoogvenster kunt u onder andere de gegevensbron en de gebeurtenissen voor het gehele formulier specificeren.

Formulier-navigator

De Formulier-navigator openen. In de Formulier-navigator worden alle formulieren en subformulieren van het huidige document weergegeven, samen met hun respectievelijke besturingselementen.

Activeringsvolgorde

Opent het dialoogvenster Tabvolgorde, zodat u de volgorde kunt wijzigen waarin besturingsvelden de focus krijgen wanneer de gebruiker op de tab-toets drukt.

In ontwerpmodus openen

Opent formulieren in Ontwerpmodus zodat het formulier bewerkt kan worden.

Automatische focus besturingselement

Inhoudsbesturingselementen

Een inhoudsbesturingselement is een tijdelijke aanduiding voor tekst waarin de huidige inhoud wordt vervangen wanneer u op het besturingselement klikt. Inhoudsbesturingselementen zijn individuele besturingselementen die u kunt toevoegen en aanpassen voor gebruik in sjablonen, formulieren en documenten. Inhoudsbesturingselementen kunnen instructietekst bieden en instellen dat besturingselementen verdwijnen wanneer gebruikers hun eigen tekst typen.

Help ons, alstublieft!