Formulier

Bevat opdrachten voor het activeren van de modus formulierontwerp, open controleassistenten en voeg formulierbesturingselementen in uw tekstdocument in.

Ontwerpmodus

Activeert of deactiveert de ontwerpmodus.

Assistent Besturingselementen

Activeert of deactiveert de Assistent Besturingselementen.

Titelveld

Pictogram

Voegt een veld toe voor het weergeven van tekstlabels. Deze labels zijn alleen bedoeld voor het weergeven van vooraf gedefinieerde tekst, en niet voor het invoeren van tekst.

Tekstvak

Pictogram

Voegt een invoervak toe waarin u tekst kunt invoeren en bewerken.

Keuzevak

Pictogram

Voegt een keuzevak toe dat u kunt gebruiken om een functie in of uit te schakelen.

Keuzerondje

Pictogram

Voegt een knop toe waarmee een gebruiker uit een aantal opties kan kiezen. Gegroepeerde keuzerondjes moeten opeenvolgende tabindices hebben. Ze worden meestal omsloten door een groepsvak. Als u twee groepen keuzerondjes hebt, moet u een tabindex invoegen tussen de tabindices van de twee groepen op het groepsframe.

Keuzelijst met invoervak

Pictogram

Voegt een keuzelijst met invoervak toe. Een keuzelijst met invoervak is een keuzelijst met één regel waarop een gebruiker kan klikken, waarna hij een item uit de lijst kan kiezen. U kunt de items in de keuzelijst desgewenst 'alleen-lezen' maken.

Knop

Pictogram

Voegt een opdrachtknop toe. U kunt een opdrachtknop gebruiken om een opdracht voor een gedefinieerde gebeurtenis, zoals een muisklik, uit te voeren.

U kunt desgewenst tekst of een afbeelding aan de knop toevoegen.

Afbeeldingsknop

Knop Pictogramafbeelding

Maakt een knop die als een afbeelding wordt weergegeven. Afgezien van de grafische weergave heeft een afbeeldingsknop dezelfde eigenschappen als een "normale" knop.

Opgemaakt veld

Pictogram

Voegt een tekstvak toe waarin u de opmaak kunt definiëren voor tekst die in- of uitgevoerd wordt, evenals eventuele begrenzende waarden.

Meer velden

Datum-, Tijd-, Numerieke, Valutavelden en velden met een motief.

Groepsvak

Pictogram

Voegt een frame toe dat u kunt gebruiken om gelijksoortige besturingselementen, zoals keuzerondjes, visueel te groeperen.

Afbeeldingselement

Pictogram

Maakt een afbeeldingselement. Dit kan alleen worden gebruikt om afbeeldingen uit een database toe te voegen. In het document dubbelklikt u op dit besturingselement om het dialoogvenster Afbeelding invoegen te openen en de afbeelding in te voegen. Er is ook een contextmenu (niet in ontwerpmodus) met opdrachten voor het invoegen en verwijderen van de afbeelding.

Afbeeldingen uit een database kunnen in een formulier worden weergegeven en nieuwe afbeeldingen kunnen in de database worden ingevoegd, zolang het afbeeldingselement niet tegen schrijven is beveiligd. Het besturingselement moet naar een databaseveld van het afbeeldingstype verwijzen. Daarom moet u het gegevensveld in het venster met eigenschappen op het tabblad Gegevens invoeren.

Bestandsselectie

Pictogram

Voegt een knop toe om een scherm voor bestandsselectie te openen.

Tabelobject

Pictogram

Maakt een tabelbesturingselement om een databasetabel weer te geven. Als u een nieuw tabelobject maakt, verschijnt de Assistent Tabelelement.

Speciale informatie over tabelobjecten.

Navigatiebalk

Pictogram

Maakt een balk Navigatie.

Met de werkbalk Navigatie kunt u door de records van een database of databaseformulier gaan. De besturingselementen op deze werkbalk Navigatie werken hetzelfde als de besturingselementen op de standaard werkbalk Navigatie in LibreOffice.

Eigenschappen

Opent een dialoogvenster voor het bewerken van de eigenschappen van een geselecteerd besturingselement.

Formulier

In dit dialoogvenster kunt u onder andere de gegevensbron en de gebeurtenissen voor het gehele formulier specificeren.

Formulier-navigator

De Formulier-navigator openen. In de Formulier-navigator worden alle formulieren en subformulieren van het huidige document weergegeven, samen met hun respectievelijke besturingselementen.

Tabvolgorde

Wanneer u een formulier selecteert, wordt het dialoogvenster Tabvolgorde geopend, waarin de indices voor verplaatsing van de focus door besturingselementen via de Tabtoets zijn gedefinieerd.

In ontwerpmodus openen

Opent formulieren in Ontwerpmodus zodat het formulier bewerkt kan worden.

Automatische focus besturingselement

Activeert of deactiveert Automatische focus besturingselement

Help ons, alstublieft!