Tabel

Geeft opdrachten weer om een tabel binnen een tekstdocument in te voegen, te bewerken en te verwijderen.

Tabel invoegen

Voegt een nieuwe tabel in.

Invoegen

Opent een submenu met de volgende opdrachtopties:

Rijen erboven

Voeg een rij in boven de rij waarin de cursor zich momenteel bevindt.

Rijen eronder

Voeg een rij in onder de rij waarin de cursor zich momenteel bevindt.

Rijen

Opent een dialoogvenster voor het invoegen van rijen.

Kolommen links

Voegt een kolom in vóór de kolom waar de cursor momenteel staat.

Kolommen rechts

Voegt een kolom in na de kolom waar de cursor momenteel staat.

Kolommen

Opent dialoogvenster voor het invoegen van kolommen.

Verwijderen

Opent een submenu met de volgende opdrachtopties:

Rijen

Verwijdert de geselecteerde rijen.

Kolommen

Verwijdert de geselecteerde kolommen.

Tabel

Verwijdert de huidige tabel.

Selecteren

Opent een submenu met de volgende opdrachtopties:

Cel

Selecteert de huidige cel.

Rij

Selecteert de huidige rij.

Kolom

Selecteert de huidige kolom.

Tabel

Selecteert de huidige tabel.

Grootte

Opent een submenu met de volgende opdrachtopties:

Rijhoogte

Opent het dialoogvenster Rijhoogte waar u de hoogte van een rij kunt wijzigen.

Minimale rijhoogte

Stel de rijhoogte zo klein mogelijk in voor de inhoud in elke geselecteerde rij.

Optimale rijhoogte

Past de rijhoogten automatisch aan de inhoud van de cellen aan. Dit is de standaardinstelling voor nieuwe tabellen.

Rijen gelijkmatig verdelen

Past de hoogte van de geselecteerde rijen aan aan hoogte van de hoogste rij in de selectie.

Kolombreedte

Opent het dialoogvenster Kolombreedte waar u de breedte van een kolom kunt wijzigen.

Minimaliseer kolombreedte

Stel de kolombreedte zo klein mogelijk in voor de inhoud in elke geselecteerde kolom.

Optimale kolombreedte

Past de kolombreedtes automatisch aan de inhoud van de cellen aan. Wanneer u de breedte van een kolom wijzigt, heeft dit geen invloed op de breedte van andere kolommen in de tabel. Een tabel kan niet breder zijn dan de pagina.

Kolommen gelijkmatig verdelen

Past de breedte van de geselecteerde kolommen aan aan de breedte van de breedste kolom in de selectie. De totale breedte van de tabel kan niet breder zijn dan de breedte van de pagina.

Cellen samenvoegen

Combineert de inhoud van de geselecteerde cellen in een enkele cel, waarbij de opmaak van de eerste cel in de selectie behouden blijft.

Cellen splitsen

Geeft het dialoogvenster Cellen splisen weer waar de splitsing kan worden gedefinieerd als horizontaal of verticaal en het getal waarin elke cel wordt gesplitst.

Tabel samenvoegen

Voegt twee opeenvolgende tabellen samen tot één enkele tabel. De tabellen moeten direct naast elkaar staan en niet zijn gescheiden door een lege alinea.

Tabel splitsen

Splitst de huidige tabel in twee aparte tabellen bij de cursorpositie. U kunt deze opdracht ook oproepen door met de rechtermuisknop in een tabelcel te klikken.

Cellen beveiligen

Voorkomt dat de inhoud van de geselecteerde cellen gewijzigd wordt.

Celbeveiliging opheffen

Verwijdert de celbeveiliging voor alle cellen in de huidige tabel.

AutoOpmaak opmaakprofielen

Past automatisch opmaak op de huidige tabel toe, inclusief lettertypen, schaduw en randen.

Getalopmaak

Opent een dialoogvenster waar u de opmaak van getallen in een tabel kunt specificeren.

Getalherkenning

Wisselt de instelling voor het automatisch herkennen van getallen of datums die u in een tabelcel invoert, om en zet ze om van tekst naar een geschikt getalopmaak.

Koprijen herhalen op pagina's

Herhaal een tabelkop op elke nieuwe pagina die de tabel beslaat.

Rijen om over pagina's te verdelen

Een pagina-einde of kolomeinde toestaan binnen een rij van de tabel. Deze optie wordt niet toegepast op de eerste rij in een tabel als de optie Koptekst herhalen is geselecteerd.

Converteren

Opent een submenu met de volgende opdrachtopties:

Tekst naar tabel

Opent een dialoogvenster waarin u de geselecteerde tekst naar een tabel kunt converteren.

Tabel naar tekst

Opent een dialoogvenster waarin u de huidige tabel naar tekst kunt converteren.

Tekstformule

Hiermee wordt de Formulebalk geopend waar u een formule kunt invoeren of bewerken.

Sorteren

Sorteert de geselecteerde alinea's of tabelrijen alfabetisch of numeriek. U kunt maximaal drie sorteersleutels opgeven, evenals alfanumerieke en numerieke sorteersleutels combineren.

Eigenschappen

Specificeert de eigenschappen van de geselecteerde tabel, bijvoorbeeld naam, uitlijning, afstand, kolombreedte, randen en achtergrond.

Help ons, alstublieft!