Tabel

Geeft opdrachten weer om een tabel binnen een tekstdocument in te voegen, te bewerken en te verwijderen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Tabel.


Tabel invoegen

Voegt een nieuwe tabel in.

Invoegen

Opent een submenu om rijen en/of kolommen in te voegen.

Verwijderen

Opent een submenu om kolommen, rijen of de hele tabel te verwijderen.

Selecteren

Opent een submenu om cellen, kolommen, rijen of de hele tabel te selecteren.

Grootte

Opent een submenu om het formaat van kolommen en rijen te wijzigen.

Cellen samenvoegen

Combineert de inhoud van de geselecteerde cellen in een enkele cel, waarbij de opmaak van de eerste cel in de selectie behouden blijft.

Cellen splitsen

Geeft het dialoogvenster Cellen splisen weer waar de splitsing kan worden gedefinieerd als horizontaal of verticaal en het getal waarin elke cel wordt gesplitst.

Tabel samenvoegen

Voegt twee opeenvolgende tabellen samen tot één enkele tabel. De tabellen moeten direct naast elkaar staan en niet zijn gescheiden door een lege alinea.

Tabel splitsen

Splitst de huidige tabel in twee aparte tabellen bij de cursorpositie. U kunt deze opdracht ook oproepen door met de rechtermuisknop in een tabelcel te klikken.

Cellen beveiligen

Voorkomt dat de inhoud van de geselecteerde cellen wordt gewijzigd.

Beveiliging opheffen

Verwijdert de celbeveiliging voor alle cellen in de huidige tabel.

AutoOpmaak

Gebruik deze opdracht om AutoOpmaak toe te passen op een geselecteerd , of om uw eigen AutoOpmaak te definiëren.

Getalherkenning

Schakelt de instelling in voor het automatisch herkennen van getallen of datums, die u in een tabelcel invoert, en converteert deze van tekst naar een geschikte getalopmaak.

Koprijen worden herhaald op pagina's

Herhaal een tabelkop op elke nieuwe pagina die de tabel beslaat.

Rij om pagina's af te breken

Maakt een pagina- of kolomeinde binnen een rij van de tabel mogelijk. Deze optie wordt niet toegepast op de eerste rij in een tabel als de optie Kop herhalen is geselecteerd.

Converteren

Opent een submenu om een tekst naar een tabel of een tabel naar tekst te converteren.

Formule bewerken

Opent de Formulebalk om berekeningen te maken en in een tekstdocument in te voegen.

Sorteren

Sorteert de geselecteerde alinea's of tabelrijen alfabetisch of numeriek. U kunt maximaal drie sorteersleutels opgeven, evenals alfanumerieke en numerieke sorteersleutels combineren.

Eigenschappen

Specificeert de eigenschappen van de geselecteerde tabel, bijvoorbeeld naam, uitlijning, afstand, kolombreedte, randen en achtergrond.

Help ons, alstublieft!