Extra

Bevat spellinghulpmiddelen, redigeeropties, assistent Afdruk samenvoegen, macro's, ontwikkelhulpmiddelen, extensiebeheer, evenals hulpmiddelen voor het configureren en aanpassen van menu's en het instellen van programmavoorkeuren.

Spelling

Hiermee kunt u de spelling handmatig controleren.

Automatische spellingscontrole

Controleert de spelling automatisch terwijl u typt en onderstreept fouten.

Thesaurus

Vervangt het huidige woord door een synoniem of een gerelateerde term.

Taal

Hiermee opent u een submenu met taalspecifieke opdrachten.

Woorden tellen

Telt de woorden en tekens, met of zonder spaties, in de huidige selectie en in het hele document. De telling wordt bijgehouden terwijl u typt of de selectie wijzigt.

Toegankelijkheidscontrole

Bekijk veelvoorkomende toegankelijkheidsproblemen in het document en ondersteuning voor PDF/UA-specificaties in het dialoogvenster PDF-export.

Vertalen

Vertaal de geselecteerde tekst of het hele document met automatische vertaling van DeepL.

AutoCorrectie

Maakt het bestand automatisch op volgens de opties die u instelt onder Extra - Opties voor AutoCorrectie.

AutoTekst

Hiermee kunt u AutoTekst maken, bewerken of invoegen. U kunt opgemaakte tekst, tekst met afbeeldingen, tabellen en velden als AutoTekst opslaan. Typ de afkorting voor de AutoTekst in uw document en druk dan op F3 om snel AutoTekst in te voegen.

ImageMap

Hiermee kunt u URL's aan specifieke gebieden, hotspots genaamd, in een afbeelding of groep afbeeldingen toevoegen. Een Image Map is een groep met een of meer hotspots.

Redigeren

Redigeren van documenten zorgt voor het blokkeren van een deel van het document zodat dat deel alleen voor geautoriseerde gebruikers zichtbaar is.

AutoRedigeren

Gebruik AutoRedigeren om woorden en patronen te definiëren die automatisch voor redactie worden gemarkeerd.

Kopnummering

Geef de nummeringsindeling op die wordt gebruikt voor automatische nummering van koppen in het huidige document.

Regelnummering

Voegt toe of verwijdert regelnummers en maakt ze op in het huidige document. Om een alinea uit te sluiten van regelnummering, klikt u in de alinea, kiest u Opmaak - alinea, klikt u op het tabblad Overzicht en nummering en schakelt u de optie De regels van deze alinea meetellen selectievakje.

Voet- en eindnoten

Specificeert de weergave-instellingen voor voet- en eindnoten.

Assistent Standaardbrief

Start de assistent Afdruk samenvoegen om standaardbrieven te maken of e-mailberichten naar veel ontvangers te verzenden.

Literatuurlijstdatabase

Records in de literatuurlijstdatabase invoegen, verwijderen, bewerken en beheren.

Bron adresboek

Bewerk de veldtoewijzingen en de gegevensbron voor uw adresboek.

Bijwerken

Werkt in het huidige document items met dynamische inhoud bij, zoals velden en indices.

Document beveiligen

Schakelt schrijfbeveiliging in voor velden en bladwijzers in het document.

Berekenen

Berekent de geselecteerde formule en kopieert het resultaat naar het klembord.

Sorteren

Sorteert de geselecteerde alinea's of tabelrijen alfabetisch of numeriek. U kunt maximaal drie sorteersleutels opgeven, evenals alfanumerieke en numerieke sorteersleutels combineren.

Macro's

Hier kunt u macro's opnemen, beheren en bewerken.

Extensiebeheer

De Extensiebeheerder voegt LibreOffice extensies toe, verwijdert ze, schakelt ze uit, schakelt ze in en werkt ze bij.

Aanpassen

Past menu's, contextmenu's, sneltoetsen, werkbalken en macrotoewijzingen van LibreOffice aan gebeurtenissen aan.

Opties

Dit menu-item opent een dialoogvenster voor een aangepaste programmaconfiguratie.

Help ons, alstublieft!