Extra

Bevat functies voor spellingcontrole, een galerij van kunstobjecten die u aan uw document kunt toevoegen, als ook functies voor het configureren van menu's en het instellen van programmavoorkeuren.

Spelling

Hiermee kunt u de spelling handmatig controleren.

Automatische spellingscontrole

Controleert de spelling automatisch terwijl u typt en onderstreept fouten.

Thesaurus

Vervangt het huidige woord door een synoniem of een gerelateerde term.

Taal

Hiermee opent u een submenu met taalspecifieke opdrachten.

Woorden tellen

Telt de woorden en tekens, met of zonder spaties, in de huidige selectie en in het hele document. De telling wordt bijgehouden terwijl u typt of de selectie wijzigt.

Toegankelijkheidscontrole

Bekijk veelvoorkomende toegankelijkheidsproblemen in het document en ondersteuning voor PDF/UA-specificaties in het dialoogvenster PDF-export.

AutoCorrectie

Maakt het bestand automatisch op volgens de opties die u instelt onder Extra - Opties voor AutoCorrectie.

AutoTekst

Hiermee kunt u AutoTekst maken, bewerken of invoegen. U kunt opgemaakte tekst, tekst met afbeeldingen, tabellen en velden als AutoTekst opslaan. Typ de afkorting voor de AutoTekst in uw document en druk dan op F3 om snel AutoTekst in te voegen.

ImageMap

Hiermee kunt u URL's aan specifieke gebieden, hotspots genaamd, in een afbeelding of groep afbeeldingen toevoegen. Een Image Map is een groep met een of meer hotspots.

Redigeren

Het redigeren van documenten blokkeert woorden of delen van een document voor geautoriseerd gebruik of weergave.

Auto-Redigeren

Gebruik automatisch redigeren om woorden en patronen te definiëren die automatisch worden gemarkeerd voor redactie.

Hoofdstuknummering

Specificeert het nummeringsschema en de overzichtsopmaak voor de nummering van hoofdstukken in het huidige document.

Regelnummering

Voegt toe of verwijdert regelnummers en maakt ze op in het huidige document. Om een alinea uit te sluiten van regelnummering, klikt u in de alinea, kiest u Opmaak - alinea, klikt u op het tabblad Overzicht en nummering en schakelt u de optie De regels van deze alinea meetellen selectievakje.

Voetnoten en eindnoten

Specificeert de weergave-instellingen voor voet- en eindnoten.

Assistent Standaardbrief

Start de assistent Afdruk samenvoegen om standaardbrieven te maken of e-mailberichten naar veel ontvangers te verzenden.

Literatuurlijstdatabase

Records in de literatuurlijstdatabase invoegen, verwijderen, bewerken en beheren.

Bron adresboek

Bewerk de veldtoewijzingen en de gegevensbron voor uw adresboek.

Bijwerken

Werkt in het huidige document items met dynamische inhoud bij, zoals velden en indices.

Document beveiligen

Schakelt schrijfbeveiliging in voor velden en bladwijzers in het document.

Berekenen

Berekent de geselecteerde formule en kopieert het resultaat naar het klembord.

Sorteren

Sorteert de geselecteerde alinea's of tabelrijen alfabetisch of numeriek. U kunt maximaal drie sorteersleutels opgeven, evenals alfanumerieke en numerieke sorteersleutels combineren.

Macro's

Hier kunt u macro's opnemen, beheren en bewerken.

Extensiebeheer

De Extensiebeheerder voegt LibreOffice extensies toe, verwijdert ze, schakelt ze uit, schakelt ze in en werkt ze bij.

Aanpassen

Past menu's, contextmenu's, sneltoetsen, werkbalken en macrotoewijzingen van LibreOffice aan gebeurtenissen aan.

Opties

Dit menu-item opent een dialoogvenster voor een aangepaste programmaconfiguratie.

Help ons, alstublieft!