Opmaak

Dit menu bevat opdrachten voor opmaak van de lay-out en inhoud van uw document.

Tekst

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstopmaak kunt kiezen.

Afstand

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstafstand kunt kiezen.

Tekst uitlijnen

Opent een submenu waarin u tekst en objecten kunt uitlijnen.

Opmaak klonen

Selecteer eerst wat tekst of een object, en klik op dit pictogram. Klik dan op of sleep over andere tekst of klik op een object om dezelfde opmaak toe te wijzen.

Directe opmaak wissen

Verwijdert directe opmaak uit de selectie.

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Lijsten

Opent een submenu waarin u de opmaak van lijstalinea's kunt wijzigen.

Nummering en opsommingstekens

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea of aan geselecteerde alinea's en laat u de opmaak van de nummering of opsommingstekens bewerken.

Pagina-opmaakprofiel

Specificeer de opmaak en de lay-out voor het huidige pagina-opmaakprofiel, inclusief paginamarges, kopteksten en voetteksten en de pagina-achtergrond.

Titelpagina

Opent een dialoogvenster waarin u een titelpagina kunt ontwerpen.

Notities

Als er notities zijn, wordt het dialoogvenster Teken weergegeven. Wijzigingen in lettertype en lettertype-opmaak worden toegepast op alle notities.

Aziatische fonetiekgids

Hier kunt u opmerkingen, die als uitspraakhulpmiddel dienen, naast Aziatische tekens plaatsen.

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Kolommen

Bepaal het aantal kolommen en de kolom-layout voor een paginastijl, frame of sectie.

Watermerk

Voeg tekst toe voor het watermerk in de achtergrond van het huidige pagina-opmaakprofiel.

Secties

Wijzigt de eigenschappen van secties die in uw document zijn gedefinieerd. Selecteer tekst of klik in uw document en kies dan Invoegen - Sectie

Afbeelding

Maakt de grootte, positie en andere eigenschappen van de geselecteerde afbeelding op.

Tekstvak en vorm

Opent een submenu om de eigenschappen van het geselecteerde tekstvak of de geselecteerde vorm te bewerken.

Frame en object

Opent een submenu om frames te koppelen en te ontkoppelen en om eigenschappen van een geselecteerd frame te bewerken.

Naam

Hiermee wijst u een naam toe aan het geselecteerde object, zodat het object snel kan worden gevonden in de Navigator.

Beschrijving

Wijst een tekstalternatief en een beschrijving toe aan het geselecteerde object. Deze teksten zijn beschikbaar als alternatieve tags in uw document voor gebruik door toegankelijkheidstools. Ze zijn ook beschikbaar als tags voor afbeeldingen wanneer u het document exporteert.

Anker

Toont verankeringsopties voor het geselecteerde object.

Omloop

Specificeer de manier waarop u tekst rond een object wilt laten omlopen. U kunt ook de ruimte tussen de tekst en het object specificeren.

Schikken

Verandert de stapelvolgorde van de geselecteerde object(en).

Draaien of spiegelen

Opent een submenu waarin u een geselecteerde vorm of afbeelding kunt draaien of spiegelen. Tekstvakken kunnen alleen worden gedraaid.

Groeperen

Groepen houden geselecteerde objecten bij elkaar, zodat zij kunnen worden verplaatst of opgemaakt als één object.

Help ons, alstublieft!