Invoegen

Het menu Invoegen bevat opdrachten voor het invoegen van nieuwe elementen in uw document. Dit omvat afbeeldingen, media, grafieken, objecten uit andere toepassingen, hyperlinks, opmerkingen, symbolen, voetnoten en secties.

Pagina-einde

Voegt een handmatige pagina-einde in op de huidige cursorpositie en plaatst de cursor aan het begin van de nieuwe pagina.

Meer einden

Submenu met aanvullende rij-, kolom- en pagina-einden

Afbeelding

Opent een dialoogvenster voor bestandsselectie om een afbeelding in het huidige document in te voegen.

Diagram

Voegt een diagram in op basis van gegevens uit een cel- of tabelbereik of met standaardgegevens.

Media

Het submenu geeft toegang tot verschillen bronnen waar vanuit een afbeelding, audio of video ingevoegd kan worden,

OLE-object

Voegt een ingesloten of gekoppeld object in uw document in, inclusief formules, QR-codes en OLE-objecten.

Vorm

Dit submenu bevat veel gebruikte vormen, zoals een lijn, cirkel, driehoek en vierkant of een symboolvorm, zoals een smiley, hart en bloem die in een document ingevoegd kunnen worden.

Sectie

Voegt een tekstsectie bij de cursorpositie in het document in. U kunt ook een tekstblok selecteren en deze opdracht dan kiezen om een sectie te maken. U kunt secties gebruiken om tekstblokken uit andere documenten in te voegen, om aangepaste kolom-layouts toe te passen, of om tekstblokken te beveiligen of te verbergen als er aan een voorwaarde voldaan wordt.

Tekst uit bestand

Voegt de inhoud van een ander document toe op de cursorpositie van het huidige document.

Tekstvak

Tekent een tekstvak met horizontale tekstrichting waarin u het huidige document sleept. Sleep een tekstvak naar de gewenste grootte ergens in het document en typ of plak vervolgens uw tekst. Draai het tekstvak om gedraaide tekst te krijgen.

Notitie

Voegt een opmerking in rond de geselecteerde tekst, presentatiedia, tekenpagina of op de huidige cursorpositie van het werkblad.

Frame invoegen

Dit submenu bevat zowel interactieve en niet-interactieve manieren van het plaatsen van een frame

Fontwork

Opent het dialoogvenster Fontwork waarmee u opgemaakte tekst in uw document kunt invoegen, die niet mogelijk is met standaard opmaak van lettertypes.

Bijschrift

Voegt een genummerd bijschrift aan een geselecteerde afbeelding, tabel, frame, tekstframe of tekenobject toe. U kunt deze opdracht ook oproepen door met rechts te klikken op het item waaraan u het bijschrift wilt toevoegen.

Hyperlink

Opent een dialoogvenster waarin u hyperlinks kunt bewerken.

Bladwijzer

Voegt een bladwijzer in op de cursorpositie. U kunt dan de Navigator gebruiken om op een later tijdstip snel naar de gemarkeerde locatie te springen. In een HTML-document worden bladwijzers omgezet in ankers waar u naartoe kunt springen vanaf een hyperlink.

Kruisverwijzing

Dit is het punt waarop u de verwijzingen of velden waarnaar verwezen wordt, in het huidige document invoegt. Verwijzingen zijn velden waarnaar verwezen wordt binnen hetzelfde document of binnen subdocumenten van een hoofddocument.

Speciaal teken

Staat de gebruiker toe om karakters in te voegen vanuit de reeks symbolen van de geĂŻnstalleerde lettertypen.

Opmaakmarkering

Opent een submenu waarin u speciale opmaakmarkeringen kunt invoegen, zoals een harde spatie, een zacht koppelteken en een spatie met een breedte van nul.

Horizontale lijn

Voegt een horizontale lijn in op de huidige cursorpositie.

Voet- en eindnoot

Het menu bevat opdrachten om een voetnoot of een eindnoot in te voegen zonder aanvullende interactie met de gebruiker.

Inhoudsopgave en index

Opent een menu om een item voor een index of woordenlijst toe te voegen, maar ook om een inhoudsopgave, index of woordenlijst in te voegen.

Assistent Paginanummer

Gebruik deze opdracht om snel een paginanummer in de kop- of voettekst van het huidige pagina-opmaakprofiel in te voegen.

Veld

Het submenu bevat de meest voorkomende veldtypen die in een document op de huidige positie van de cursor kunnen worden ingevoegd. Om alle beschikbare velden te zien, kies Meer velden.

Koptekst en voettekst

Dit submenmu bevat opdrachten om kopteksten en voetteksten toe te voegen en te verwijderen.

Envelop

Maakt een envelop. Op de drie tabbladen kunt u de geadresseerde en afzender, de positie en het formaat voor beide adressen, de grootte van de envelop en de envelop oriëntatie specificeren.

Ondertekeningsregel

Voeg een grafisch vak in dat een ondertekeningsregel van het document voorstelt.

Help ons, alstublieft!