Bewerken

Dit menu bevat opdrachten voor het bewerken van de inhoud van het huidige document.

Ongedaan maken

Maakt de laatste opdracht of het laatst getypte item ongedaan. Klik op de pijl naast het pictogram Ongedaan maken op de werkbalk Standaard om de opdracht te selecteren die u ongedaan wilt maken.

Opnieuw

Annuleert de handeling van de laatste opdracht Ongedaan maken. Klik op de pijl naast het pictogram Opnieuw op de werkbalk Standaard om de stap die u Ongedaan wilt maken te selecteren.

Herhalen

Herhaalt de laatste opdracht. Deze opdracht is beschikbaar in Writer en Calc.

Knippen

Verwijdert de selectie en kopieert deze naar het klembord.

Kopiëren

Kopieert de selectie naar het klembord.

Plakken

Voegt de inhoud van het klembord op de cursorpositie in en vervangt alle geselecteerde tekst of objecten.

Plakken speciaal

Voegt de inhoud van het klembord in het huidige bestand in in een indeling die u kunt specificeren.

Alles selecteren

Selecteert de gehele inhoud van het huidige bestand, frame of tekstobject..

Selectiemodus

Kies de selectiemodus in het submenu: normale selectie, of blokselectie.

Tekst selecteren

U kunt een selectiecursor inschakelen in een alleen-lezen tekstdocument of in de Help. Kies Bewerken - Tekst selecteren of open het contextmenu van een alleen-lezen document en kies Tekst selecteren. De selectiecursor knippert niet.

Zoeken

Zet de werkbalk Zoeken aan of uit om naar tekst te zoeken of door de elementen van een document te navigeren.

Zoeken en vervangen

Zoekt of vervangt tekst of opmaak in het huidige document.

Ga naar pagina

Opent een dialoogvenster om in te voeren welk paginanummer moet worden weergegeven. (+G)

Wijzigingen bijhouden

Geeft de opdrachten weer die beschikbaar zijn voor het bijhouden van wijzigingen in uw bestand.

Notitie

Toont een submenu met opties voor het beantwoorden, oplossen en verwijderen van notities.

Verwijzing

Een submenu dat mogelijkheden biedt om voetnoten, eindnoten, indexitems en bibliografische items te bewerken.

Hyperlink

Opent een dialoogvenster waarin u hyperlinks kunt maken en bewerken.

Velden

>Opent een dialoogvenster waarin u de eigenschappen van een veld kunt bewerken. Klik vóór een veld en kies dan deze opdracht. U kunt in het dialoogvenster de pijltoetsen gebruiken om naar het vorige of volgende veld te gaan.

Koppelingen naar externe bestanden

U kunt elke link naar externe bestanden in het huidige document wijzigen of verwijderen. U kunt ook de inhoud van het huidige bestand bijwerken naar de meest recentelijk opgeslagen versie van het gekoppelde externe bestand. Deze opdracht is niet van toepassing op hyperlinks en is niet beschikbaar als het huidige document geen links naar andere bestanden bevat.

Object

Hiermee kunt u een geselecteerd object bewerken, die u ingevoegd heeft met de opdracht Invoegen - Object

Database wisselen

Wijzig de gegevensbronnen voor het huidige document. De vervangende database moet identieke veldnamen bevatten om ervoor te zorgen dat de inhoud van ingevoegde velden goed weergegeven wordt.

Direct cursor Modus

Hiermee kan een gebruiker op het begin, midden of einde van een mogelijke regel tekst op een pagina klikken en dan beginnen te typen.

Bewerkingsmodus

Gebruik het pictogram Bewerkingsmodus om de bewerkingsmodus te activeren of te deactiveren.

Help ons, alstublieft!