Bewerken

Dit menu bevat opdrachten voor het bewerken van de inhoud van het huidige document.

Ongedaan maken

Maakt de laatste opdracht of het laatst getypte item ongedaan. Klik op de pijl naast het pictogram Ongedaan maken op de werkbalk Standaard om de opdracht te selecteren die u ongedaan wilt maken.

Opnieuw

Annuleert de handeling van de laatste opdracht Ongedaan maken. Klik op de pijl naast het pictogram Opnieuw op de werkbalk Standaard om de stap die u Ongedaan wilt maken te selecteren.

Herhalen

Herhaalt de laatste opdracht. Deze opdracht is beschikbaar in Writer en Calc.

Knippen

Verwijdert de selectie en kopieert deze naar het klembord.

Kopiëren

Kopieert de selectie naar het klembord.

Plakken

Voegt de inhoud van het klembord op de cursorpositie in en vervangt alle geselecteerde tekst of objecten.

Menu Plakken speciaal

Voegt de inhoud van het klembord in het huidige bestand in in een indeling die u kunt specificeren.

Alles selecteren

Selecteert de gehele inhoud van het huidige bestand, frame of tekstobject..

Selectiemodus

Kies de selectiemodus uit het submenu: standaard selectiemodus of blokselectiemodus.

Tekst selecteren

U kunt een selectiecursor inschakelen in een alleen-lezen tekstdocument.

Zoeken

Zet de werkbalk Zoeken aan of uit om naar tekst te zoeken of door de elementen van een document te navigeren.

Zoeken en vervangen

Zoekt of vervangt tekst of opmaak in het huidige document.

Ga naar pagina

Opent een dialoogvenster om in te voeren welk paginanummer moet worden weergegeven.

Wijzigingen bijhouden

Geeft de opdrachten weer die beschikbaar zijn voor het bijhouden van wijzigingen in uw bestand.

Menu Notities

Toont een submenu met opties om te reageren op notities van andere gebruikers, ze op te lossen en te verwijderen.

Hyperlink

Opent een dialoogvenster waarin u hyperlinks kunt bewerken.

Verwijzing

Een submenu dat mogelijkheden biedt om voetnoten, eindnoten, indexitems en bibliografie-items te bewerken.

Velden

>Opent een dialoogvenster waarin u de eigenschappen van een veld kunt bewerken. Klik vóór een veld en kies dan deze opdracht. U kunt in het dialoogvenster de pijltoetsen gebruiken om naar het vorige of volgende veld te gaan.

U kunt elke koppeling naar externe bestanden in het huidige document wijzigen of verbreken. U kunt ook de inhoud van het huidige bestand bijwerken naar de laatst opgeslagen versie van het gekoppelde externe bestand. Deze opdracht is niet van toepassing op hyperlinks en is niet beschikbaar als het huidige document geen koppelingen naar andere bestanden bevat.

OLE-object

Hiermee kunt u een geselecteerd OLE-object bewerken, dat u hebt ingevoegd vanuit het submenu Invoegen - OLE-object.

Database wisselen

Wijzig de gegevensbronnen voor het huidige document. De vervangende database moet identieke veldnamen bevatten om ervoor te zorgen dat de inhoud van ingevoegde velden goed weergegeven wordt.

Directcursor aan/uit

Activeert of deactiveert de directe cursor. U kunt aan het begin, in het midden of aan het einde van elke mogelijke tekstregel op een pagina klikken en vervolgens beginnen met typen.

Bewerkingsmodus

Hiermee kunt u een alleen-lezen document of databasetabel bewerken. Gebruik de optie Bewerkingsmodus om de bewerkingsmodus te activeren.

Help ons, alstublieft!