Bestand

Deze opdrachten zijn van toepassing op het huidige document, openen van een nieuw document of sluiten van de toepassing.

Nieuw

Een nieuw LibreOffice-document maken.

Openen

Opent een lokaal of extern bestand of importeert er één.

Externe verbinding openen

Opent een document dat op een externe server staat.

Recent geopende documenten

Geeft de recentst geopende bestanden weer. Wanneer u een bestand in de lijst wilt openen, klikt u op de naam ervan.

Sluiten

Sluit het huidige document zonder het programma af te sluiten.

Assistenten

Begeleidt u bij het maken van zakelijke en persoonlijke brieven, faxen, agenda's, presentaties en meer.

Sjablonen

Hier kunt u uw sjablonen beheren en bewerken en ook het huidige document als een sjabloon opslaan.

Opnieuw laden

Vervangt het huidige document door de laatste opgeslagen versie.

Versies

Slaat meerdere versies van het huidige document in hetzelfde bestand op en beheert deze versies. U kunt ook eerdere versies openen, verwijderen en vergelijken.

Opslaan

Gebruik deze opdracht om het momenteel geopende document op te slaan.

Extern bestand opslaan...

Slaat een document op een externe server op.

Opslaan als

Slaat het huidige document op een andere locatie op of met een andere bestandsnaam of ander bestandstype.

Alles opslaan

Slaat alle gewijzigde LibreOffice-documenten op.

Kopie opslaan

Slaat een kopie op van een actueel document, met een andere naam of op een andere locatie.

Exporteren

Slaat het huidige document met een andere naam en opmaak op een gespecificeerde locatie op.

Exporteren als

Exporteer het document naar PDF- of EPUB-indeling.

Verzenden

Verzendt een kopie van het huidige document naar verschillende toepassingen.

Voorbeeld in webbrowser

Maakt een tijdelijke kopie van het huidige document in HTML-opmaak, opent de standaard webbrowser van het systeem en toont het HTML-bestand in de webbrowser.

Afdrukvoorbeeld

Toont een voorbeeld van de afgedrukte pagina of sluit het voorbeeld.

Afdrukken

Drukt het huidige document, de selectie of de pagina's af die u opgeeft. U kunt ook de afdrukopties voor het huidige document instellen. De afdrukopties kunnen verschillen afhankelijk van de printer en het besturingssysteem dat u gebruikt.

Printer-instellingen

Selecteer de standaardprinter voor het huidige document.

Eigenschappen

Geeft de eigenschappen voor het huidige document weer, inclusief statistieken met het aantal woorden in het bestand en de datum waarop het is gemaakt.

Digitale ondertekening

Hier kunt u digitale handtekeningen aan uw document toevoegen of eruit verwijderen. U kunt dit dialoogvenster ook gebruiken om certificaten weer te geven.

LibreOffice afsluiten

Sluit alle LibreOffice-programma's en vraagt u om uw wijzigingen op te slaan. Deze opdracht bestaat niet op macOS-systemen.

Help ons, alstublieft!