Menu's

Dit gedeelte beschrijft alle van toepassing zijnde menu's, submenu's en dialoogvensters.

Notitiepictogram

Het venster met het document waaraan u wilt werken, moet worden geselecteerd om de menuopdrachten te kunnen gebruiken. Zo moet u ook een object in het document selecteren om de menuopdrachten die bij het object horen, te kunnen gebruiken.


Waarschuwingspictogram

De menu's zijn contextgevoelig. Dit betekent dat er menuopties beschikbaar zijn die relevant zijn voor het werk dat momenteel wordt uitgevoerd. Als de cursor zich in een tekst bevindt, zijn alle menuopties beschikbaar die nodig zijn om de tekst te bewerken. Als u afbeeldingen in een document hebt geselecteerd, ziet u alle menuopties die kunnen worden gebruikt om afbeeldingen te bewerken.


Bestand

Deze opdrachten zijn van toepassing op het huidige document, maak een document aan, open een bestaand document of sluit de toepassing.

Bewerken

Dit menu bevat opdrachten voor het bewerken van de inhoud van het huidige document.

Beeld

Dit menu bevat opdrachten om de weergave op het scherm van het document te regelen, de gebruikersinterface te wijzigen en toegang te krijgen tot de zijbalkpanelen.

Invoegen

Het menu Invoegen bevat opdrachten voor het invoegen van nieuwe elementen in uw document. Dit omvat afbeeldingen, media, grafieken, objecten uit andere toepassingen, hyperlinks, opmerkingen, symbolen, voetnoten en secties.

Opmaak

Dit menu bevat opdrachten voor opmaak van de lay-out en inhoud van uw document.

Opmaakprofielen

Bevat de commando's om opmaakprofielen toe te passen, te maken, bij te werken, te laden en te beheren in een tekstdocument.

Tabel

Geeft opdrachten weer om een tabel binnen een tekstdocument in te voegen, te bewerken en te verwijderen.

Formulier

Bevat opdrachten voor het activeren van de formulierontwerpmodus, het inschakelen/uitschakelen van besturingsassistenten en het invoegen van formulierbesturingselementen in uw document.

Extra

Bevat spellinghulpmiddelen, redigeeropties, assistent Afdruk samenvoegen, macro's, ontwikkelhulpmiddelen, extensiebeheer, evenals hulpmiddelen voor het configureren en aanpassen van menu's en het instellen van programmavoorkeuren.

Venster

Bevat opdrachten voor het manipuleren en weergeven van documentvensters.

Help

Via het Help-menu kunt u het Help-systeem voor LibreOffice starten en bedienen.

Help ons, alstublieft!