LibreLogo

LibreLogo is een eenvoudige, gelokaliseerde, Logo-achtige programmeeromgeving met turtle vector graphics om computergebruik te leren (programmeren en tekstverwerking), DTP en grafisch ontwerp. Zie http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

LibreLogo werkbalk

De LibreLogo werkbalk (Beeld - Werkbalken - Logo) bevat 'turtle' bewegingen, mogelijkheid om het programma uit te voeren en te stoppen, alsook de mogelijkheid om terug te keren naar het startscherm en scherm leegmaken, een syntaxis markering/vertaling van pictogrammen en een invoegbalk (opdrachtregel).

Turtle-pictogrammen voor verplaatsing

Dit zijn equivalenten van de Logo-opdrachten "VOORUIT 10", "TERUG 10", "LINKS 15", "RECHTS 15". Door te klikken op een van de pictogrammen zal de 'turtle-vorm' zich ook richten en de pagina naar zijn positie scrollen.

Start het Logo-programma

Klik op het pictogram "uitvoeren" om de tekst (of alleen de geselecteerde) van het Writer-document als een LibreLogo programma uit te voeren. In een leeg document zal een voorbeeld-programma worden ingevoegd en uitgevoerd.

Klik op het pictogram "Stop" om het programma te stoppen.

Home

Klik op het pictogram "Home" om de positie en de instellingen van de turtle te herstellen.

Scherm leegmaken

Klik op het pictogram "Scherm wissen" om de tekenobjecten uit het document te verwijderen.

Programma bewerker/Syntaxis markeren/Vertalen

Het “toverstaf”-pictogram stelt de lay-out van 2 pagina's in voor het bewerken van programma's, breidt de afgekorte, kleine logo-opdrachten in het Writer-document uit en converteert deze naar hoofdletters. Wijzig de taal van het document ( - Taalinstellingen - Talen - Westers) en klik op dit pictogram om het logoprogramma naar de geselecteerde taal te vertalen.

Opdrachtregel

Druk op Enter in de opdrachtregel om de inhoud uit te voeren. Om het programma te stoppen gebruikt u het pictogram "Stop".

Houd de toets ENTER ingedrukt om de opdrachtregel te herhalen, bijvoorbeeld met de volgende reeks opdrachten:

 VOORUIT 200 LINKS 89

Om de opdrachtregel opnieuw in te stellen, klik er driemaal op of druk op +A om de vorige opdrachten te selecteren en typ de nieuwe opdrachten.

Grafische gebruikersinterface van de fundamentele turtle-instellingen

De schildpadvorm van LibreLogo is een normaal tekenobject met een vast formaat. U kunt het ook op de standaardmanier positioneren en draaien met behulp van de muis en het pictogram Draaien op de werkbalk Tekenobjecteigenschappen. Wijzig de instellingen voor de lijndikte, lijnkleur en vlakkleur van de schildpadvorm om de kenmerken PENSIZE, PENCOLOR en FILLCOLOR van LibreLogo in te stellen.

Programma bewerken

LibreLogo tekeningen en programma's maken gebruik van hetzelfde Writer-document. Het LibreLogo stramien is op de eerste pagina van het Writer-document. U kunt een pagina-einde invoegen voor de LibreLogo programma's en de zoom/lettergrootte instellen voor een comfortabele twee pagina-indeling voor LibreLogo programmering: links (eerste) pagina is het stramien, rechts (tweede) pagina is voor de LibreLogo programma bewerking.

LibreLogo programmeertaal

LibreLogo is een inheemse, gemakkelijk op taalinstellingen aanpasbaar, Logo-achtige programmeertaal. Het is terug-compatibel met de oudere Logo systemen, zoals bijvoorbeeld de eenvoudige Logo-programma's die werden gebruikt in het onderwijs.

 VOOR driehoek:size
HERHAAL 3 [
VOORUIT:afmeting
LINKS 120
]
EINDE

driehoek 10 driehoek 100 driehoek 200

Verschilt van de Logo programmeertaal

Andere functies van LibreLogo

LibreLogo opdrachten

Basis-syntaxis

Hoofdlettergevoeligheid

Opdrachten, kleur constanten zijn niet hoofdlettergevoelig:

 AFDRUKKEN “Hallo, Wereld!”
afdrukken “Hallo, Wereld, opnieuw!”

Namen van variabelen zijn hoofdlettergevoelig.

 a = 5
A = 7
AFDRUKKEN a
AFDRUKKEN A

Programmaregels

Regels van een LibreLogo-programma zijn alinea's in het Writer-document. Een programmaregel kan meerdere opdrachten bevatten:

 AFDRUKKEN “Hallo, Wereld!” AFDRUKKEN “LibreLogo”

Opmerkingen

Regels of delen van regels zijn opmerkingen vanaf een puntkomma tot het einde van de regel (alinea):

 ; enkele opmerkingen
AFDRUKKEN 5 * 5 ; enkele opmerkingen

Splits programmaregels in meerdere alinea's op

Het is mogelijk om een programma regel in meer alinea's af te breken door het tilde-teken aan het einde van de regel te plaatsen:

 AFDRUKKEN “Dit is een erg lang ” + ~
“waarschuwingsbericht”

Turtle bewegingen

VOORUIT (vu)

 VOORUIT 10 ; ga vooruit 10pt (1pt = 1/72 inch)
VOORUIT 10pt ; als boven
VOORUIT 0.5in ; ga vooruit 0.5 inch (1 inch = 2.54 cm)
VOORUIT 1" ; als boven
FD 1mm
FD 1cm

ACHTERUIT (au)

 ACHTERUIT 10; ga achteruit 10pt

LINKS (li)

 LINKS 90, draai 90 graden tegen de klok in
LINKS 90°, als hierboven
LT 3h, als hierboven (klok positie)
LT elke, draai naar een willekeurige positie

RECHTS (re)

 RECHTS 90; draai 90 graden met de klok mee

PENOMHOOH (ph)

 PENOMHOOG; turtle zal bewegen zonder te tekenen

PENOMLAAG (pl)

 PENOMLAAG ; ´turtle´ zal bewegen en tekenen

POSITIE (pos)

 POSITIE [0, 0], draai en verplaats naar de linker bovenhoek
POSITIE PAGINAGROOTTE; draai en verplaats naar de rechter benedenhoek
POSITIE [PAGINAGROOTTE[0], 0]; draai en verplaats naar de rechter bovenhoek
POSITIE ELKE ; draai en verplaats naar een willekeurige positie

RICHTING (rt)

 RICHTING 0; draai naar het noorden
RICHTING 12h; zie boven
RICHTING [0,0]; draai naar de linkerboven hoek
RICHTING EENDER; draai in een eendere richting

Andere turtle opdrachten

VERBERG (vb)

 VERBERG; verberg (tot de toon opdracht)

TOON (tn)

 TOON; toon

THUIS

 THUIS; Terugzetten van de turtle naar de oorspronkelijke positie

SCHERMLEEGMAKEN (s)

 SCHERMLEEGMAKEN; verwijder tekenobjecten uit het document

INVULLEN en SLUITEN

 VULLEN; sluiten en invullen van de actuele lijnvorm of punten
SLUITEN; sluit de actuele lijnvorm of verbindt de aanwezige punten

Voorbeeld: vullen van een gelijkbenige driehoek:

 VOORUIT 50 LINKS 120 VOORUIT 50 VULLEN

Voorbeeld: tekenen van een gelijkbenige driehoek:

 VOORUIT 50 LINKS 120 VOORUIT 50 SLUITEN

Pen instellingen

PENGROOTTE (pg)

 PENSIZE 100 ; lijndikte is 100 punten
PENSIZE ANY ; equivalent van PENSIZE RANDOM 10

PENKLEUR (pk)

 PENKLEUR “rood” ; Stel de penkleur in op rood (d.m.v. kleurnaam, kijk bij kleurconstanten)
PENKLEUR [255, 255, 0] ; stel de penkleur in op geel (RGB lijst)
PENKLEUR 0xffff00 ; stel kleur geel in (hexa code)
PENKLEUR 0 ; stel zwart in (0x000000)
PENKLEUR ELKE ; willekeurige kleur
PENKLEUR [5] ; stel rood in (d.m.v. kleur-identificatie, kijk bij kleurconstanten)
PENKLEUR “onzichtbaar” ; onzichtbare penkleur voor vormen zonder zichtbare omlijning
PENKLEUR “~rood” ; stel een willekeurige kleur rood in

PENTRANSPARANTIE

 PENTRANSPARANTIE 80 ; stelt de transparantie van de actuele penkleur in op 80%

PENEINDE/LIJNEINDE

 PENEINDE “geen” ; zonder extra lijneinde (standaard)
PENEINDE “rond” ; afgeronde lijneinde
PENEINDE “vierkant” ; vierkante lijneinde

PENVERBINDING/LIJNVERBINDING

 PENVERBINDING “afgerond” ; afgeronde lijnverbinding (standaard)
PENVERBINDING “snijdend” ; scherpe lijnverbinding
PENVERBINDING “afschuinen” ; afgeschuinde lijnverbinding
PENVERBINDING “geen” ; zonder lijnverbinding

PENSTIJL

 PENSTIJL “ononderbroken” ; ononderbroken lijn (standaard)
PENSTIJL “gestippeld” ; stippellijn
PENSTIJL “gestreept” ; streepjeslijn

; gebruikergedefinieerde streep-stiplijn gespecificeerd door de volgende lijst van argumenten:
; – aantal aansluitende stippen
; – lengte van een stip
; – aantal aansluitende streepjes
; – lengte van een streepje
; – afstand tussen stipjes/streepjes
; – type (optioneel):
; 0 = stipjes zijn rechthoekjes (standaard)
; 2 = stipjes zijn vierkantjes (lengtes en afstanden zijn gerelateerd aan de pengrootte)

PENSTIJL [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Opvul eigenschappen

OPVULKLEUR (ok)

 OPVULKLEUR "blauw"; vult met de kleur blauw, zie ook PENKLEUR
OPVULKLEUR "onzichtbaar" CIRKEL 10; niet gevulde cirkel
OPVULKLEUR ["blauw", "rood"]; kleurovergang tussen rood en blauw
OPVULKLEUR [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; tussen wit en oranje
OPVULKLEUR ["blauw", "rood",1, 0, 0]; stel de hoek van de kleurovergang in (met de gewenste rotatie en randen), mogelijke waarden zijn: 0-5 = lineair, axiaal, elliptisch, vierkant en rechthoekig
OPVULKLEUR [“rood”, “blauw”, 0, 90, 20] ; lineair met 20% rand, 90 graden gedraaid ten opzichte van de huidige richting van de schildpad
OPVULKLEUR [“rood”, 'blauw”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; van 200% tot 50% intensiteit
OPVULKLEUR [ELKE, ELKE, 2, 0, 0, 50, 50] ; radiale kleurovergang met random kleuren en 50-50% horizontale en verticale posities vanaf het centrum

Vullingstransparantie

 OPVULTRANSPARANTIE 80 ; stel de transparantie van de actuele opvulkleur in op 80%
OPVULTRANSPARANTIE [80] ; stel de lineaire transparantie van de kleurovergang in van 80% naar 0%
OPVULTRANSPARANTIE [80, 20] ; stel de lineaire transparantie van de kleurovergang in van 80% naar 20%
OPVULTRANSPARANTIE [80, 20, 1, 90] ; stel de axiale transparantie van de kleurovergang in, met 90 graden gedraaid ten opzichte van de actuele richting van de schildpad
OPVULTRANSPARANTIE [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; stel radiale transparantie van de kleurovergang in vanaf de buitenste 80% tot binnenste 20% transparantie met 20% rand en met 50-50% horizontale en verticale posities uit het centrum

VULLING

 VULLING 0; vullen zonder arcering (standaard) 
VULLING 1; zwarte enkele arcering (horizontaal)
VULLING 2; zwarte enkele arcering (45 graden)
VULLING 3; zwarte enkele arcering (-45 graden )
VULLING 4; zwarte enkele arcering (verticaal)
VULLING 5; rode gekruiste arcering (45 graden)
VULLING 6; rode gekruiste arcering (0 graden)
VULLING 7; blauwe gekruiste arcering (45 graden)
VULLING 8; blauwe gekruiste arcering (0 graden)
VULLING 9; blauwe driedubbele arcering
VULLING 10; zwarte brede enkele arcering (45 graden)
<br />; gebruikergedefinieerde arcering gespecificeerd door een lijst met de volgende argumenten:
; - stijl (1 = enkele, 2 = dubbele, 3 = driedubbele, arcering )
; - kleur
; - afstand
; - mate

VULLING [2, "groen", 3pt, 15 °]; groene gekruiste arcering (15 graden)

Tekenopbjecten

CIRKEL

 CIRKEL 100 ; teken een cirkelvorm (diameter = 100pt)

ELLIPS

 ELLIPS [50, 100] ; teken een ellips met de diameters 50 en 100
ELLIPS [50, 100, 2h, 12h] ; teken een elliptische sector (van klokpositie 2 uur tot 12 uur)
ELLIPS [50, 100, 2h, 12h, 2] ; teken een elliptisch segment
ELLIPS [50, 100, 2h, 12h, 3] ; teken een elliptische boog

VIERKANT

 VIERKANT 100 ; teken een vierkantsvorm (grootte= 100pt)

RECHTHOEK

 RECHTHOEK [50, 100] ; teken een rechthoekige vorm (50×100pt)
RECHTHOEK [50, 100, 10] ; teken een rechthoek met afgeronde hoeken

PUNT

 PUNT; teken een punt met de afmeting en kleur van de pen

SLUITEN kan de laatste punten verbinden, VULLEN kan de vorm sluiten die door punten is gedefinieerd. Bijvoorbeeld: het is eenvoudig om een "platte" ster te tekenen door vanuit het midden daarvan te beginnen:

 PENOMHOOG
HERHAAL 5 [
VOORUIT 80
PUNT
TERUG 80
RECHTS 36
VOORUIT 50
PUNT
TERUG 50
RECHTS 120
] VULLEN

LABEL

 LABEL "tekst"; afdrukken van tekst in de 'turtle-positie'
LABEL 'tekst', als hierboven
LABEL "tekst, als hierboven (alleen voor afzonderlijke woorden)

TEKST

 CIRKEL 10 TEKST "tekst"; stelt de tekst van het tekenobject in

LETTERTYPE instellingen

LETTERKLEUR

 LETTERKLEUR “groen” ; stel de letterkleur in

TEKSTFAMILIE

 TEKSTFAMILIE “Linux Libertine G” ; stel lettertype (familie) in
TEKSTFAMILIE “Linux Libertine G:smcp=1” ; stel ook het tekstkenmerk (kleine letters) in
TEKSTFAMILIE “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; kleine letters + oude afbeeldingen

LETTERGROOTTE

 LETTERGROOTTE12 ; stel in 12pt

LETTERDIKTE

 LETTERDIKTE “vet” ; stel letteropmaak vet in
LETTERDIKTE “normaal” ; stel letteropmaak normaal in

TEKSTSTIJL

 TEKSTSTIJL “cursief” ; instellen cursief
TEKSTSTIJL “normaal” ; instellen normaal

AFBEELDING (afb)

AFBEELDING is voor

Vorm groepering

 ; AFBEELDING [ LibreLogo_opdrachten]
AFBEELDING [ VOORWAARTS 100 CIRKEL 100 ] ; boom-achtig gegroepeerde vorm

Zie ook “Groeperen” in LibreOffice Writer Help.

 VOOR boom locatie
PENOMHOOG POSITIE locatie KOP 0 PENOMLAAG
AFBEELDING[ VOORUIT 100 CIRKEL 100 ] ; boom-achtige gegroepeerde vorm
EINDE

AFBEELDING [ boom [230, 400] boom [300, 400] ] ; gegroepeerde vormen in een gegroepeerde vorm

Nieuwe lijnvormen maken

 AFBEELDING ; maak een nieuwe lijnvorm
VOORUIT 10 AFBEELDING VOORUIT 10 ; twee lijnvormen

SVG afbeeldingen opslaan

 AFBEELDING “voorbeeld.svg” [ CIRCLE 5 ] ; sla de afbeelding op als een SVG image bestand op in de gebruikersfolder
AFBEELDING “bureaublad/voorbeeld.svg” [ VOORUIT 100 CIRKEL 5 ] ; zoals hierboven, met een relatief pad
AFBEELDING “/home/user/voorbeeld.svg” [ CIRKEL 5 ] ; absoluut pad voor Unix/Linux
AFBEELDING “C:\voorbeeld.svg” [ CIRCLE 5 ] ; absoluut pad voor Windows

SVG/SMIL animaties opslaan (Tekeningen met het commando SLAAP)

 AFBEELDING “animatie.svg” [ CIRKEL 5 SLAAP 1000 CIRKEL 99 ] ; sla op als een SVG/SMIL animatie (zie ook SLAAP)
AFBEELDING “animatie2.svg” [ CIRKEL 5 SLAAP 1000 CIRKEL 99 SLAAP 2000 ] ; zoals hierboven, maar door gebruik van SLAAP na het laatste object zal in een lus resulteren: na 2 seconden herstart de SVG animatie in SMIL compatibele bladeraars

Consistentie bij de linker rand

Gebruik AFBEELDING om de consistentie van posities en lijnvormen op de linker rand van Writer te behouden:

 AFBEELDING [ CIRKEL 20 POSITIE [-100, 100] CIRKEL 20 ]

Lussen

HERHAAL

 ; HERHAAL aantal [ opdrachten]

HERHAAL 10 [ VOORUIT 10 LINKS 45 CIRKEL 10 ] ; herhaal 10 keer
 ; aantal is optioneel

HERHAAL [ POSITIE ELKE] ; eindloze looping

KEERHERHAAL

Looping variabele (ook in de VOOR en ZOLANG loopings).

 HERHAAL 100 [ VOORWAARTS KEERHERHAAL LINKS 90 ]

IN

Lus voor de lijstelementen:

 ZOLANG i IN [1, 5, 7, 9, 11] [
VOORUIT i
LINKS 90
]

Looping voor de karakters van een tekenreeks:

 ZOLANG i IN “tekst” [
LABEL i
VOORUIT 10
]

ZOLANG

 ZOLANG WAAR [ POSITIE ELKE ] ; eindeloze lus
ZOLANG KEERHERHAAL <= 10 [ VOORUIT 50 LINKS 36 ] ; as HERHAAL 10 [ ... ]

AFBREKEN

Stop de lus

 HERHAAL [ ; eindeloze lus
POSITIE ELKE
ALS KEERHERHAAL = 100 [ AFBREKEN] ; equivalent van HERHAAL 100 [ ... ]
]

DOORGAAN

Spring in de volgende iteratie van de lus.

 REPEAT 100 [
POSITION ANY
IF REPCOUNT % 2 = 0 [ CONTINUE ]
CIRCLE 10 ; teken cirkels op elke 2de positie
]

Voorwaarden

OF

 ; ALS voorwaarde [ waar blok ]
; ALS voorwaarde [ waar blok ] [ onwaar blok ]

ALS a < 10 [ AFDRUKKEN “Klein” ]
ALS a < 10 [ AFDRUKKEN “Klein” ] [ AFDRUKKEN “Groot” ]

EN, OF, NIET

Logische operatoren

 ALS a < 10 EN NIET a = 5 [ DRUK AF “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 of 9” ]
ALS a < 10 EN a != 5 [ DRUK AF “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 of 9” ] ; zoals hierboven

Subroutines

NAAR, EINDE

Nieuwe woorden (of procedure).

 NAAR driehoek
HERHAAL 2[ VOORWAARTS 100 RECHTS 120 ] INVULLEN
EINDE

HERHAAL 10 [ driehoek PENOMHOOG POSITIE ELKE PENOMLAAG ]

UITVOER

Resultaatwaarde van de functie.

 OM willekeurigteken
UITVOER WILLEKEURIG "qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm"
EINDE

AFDRUKKEN willekeurigteken+ willekeurigteken+ willekeurigteken; afdrukken 3-tekens willekeurige tekenreeks

STOP

Keer terug uit de procedure.

 TOT voorbeeld nummer
ALS getal < 0 [STOP]
AFDRUKKEN SQRT nummer; afdrukken vierkantswortel
]

bijvoorbeeld 100
bijvoorbeeld -1 ; zonder uitvoer en fout
voorbeeld 25

Standaard variabelen

ELKE

Standaard willekeurige waarde van kleuren e.d.

 PENKLEUR ELKE; willekeurige penkleur

WAAR

Logische waarde.

 ZOLANG WAAR [ POSITION ANY ] ; eindloze looping
AFDRUKKEN WAAR ; druk af waar

ONWAAR

Logische waarde.

 ZOLANG NIET ONWAAR [ POSITIE ELKE ] ; eindloze lus
AFDRUKKEN ONWAAR ; afdrukken onwaar

PAGINAGROOTTE

 AFDRUKKEN PAGINAGROOTTE ; afdrukken lijst van paginagroottes in punten, zoals [595.30, 841.89]

PI/π

 AFDRUKKEN PI ; afdrukken 3.14159265359

Invoer/Uitvoer

AFDRUKKEN

 AFDRUKKEN “tekst” ; afdrukken “tekst” in een dialoogvenster
AFDRUKKEN 5 + 10 ; afdrukken 15

INVOER

 AFDRUKKEN INVOER “Invoerwaarde?” ; vraag en druk een tekenreeks in elk opvraagdialoogvenster af
AFDRUKKEN FLOAT (INVOER “Eerste nummer?”) + FLOAT (INVOER “Tweede nummer?”) ; simpele rekenmachine

SLAAP

 SLAAP 1000: wacht 1000 ms (1 sec)

GLOBAAL

Stel de globale variabelen die in procedures worden gebruikt in.

 GLOBAAL over
over= “LibreLogo”

TOT voorbeeld
AFDRUKKEN over
GLOBAAL over; wanneer we een nieuwe waarde willen toevoegen
over= “nieuwe waarde voor de globale variabele”
EINDE

voorbeeld
AFDRUKKEN over

Functies

WILLEKEURIG

 WILLEKEURIG AFDRUKKEN 100 ; willekeurig drijvendekommagetal (0 <= x < 100)
WILLEKEURIG AFDRUKKEN “tekst” ; willekeurige letter uit de “tekst”
WILLEKEURIG AFDRUKKEN [1, 2] ; willekeurig lijstelement (1 of 2)

INT

 AFDRUKKEN INT 3,8 ; afdrukken 3 (integer deel van 3,8)
AFDRUKKEN INT WILLEKEURIG 100 ; willekeurig integer getal (0 <= x < 100)
AFDRUKKEN INT “7” ; converteert de tekenreeks-parameter naar een heel getal

FLOAT

 ; converteert de tekenreeksparameter naar een drijvendekommagetal
AFDRUKKEN 2 * FLOAT “5,5” ; afdrukken 11,0

STR

 ; converteert de parameter aantal naar een tekenreeks
AFDRUKKEN “Resultaat: ” + STR 5 ; afdrukken “Resultaat: 5”
AFDRUKKEN 10 * STR 5 ; afdrukken 5555555555

SQRT

 AFDRUKKEN SQRT 100 ; afdrukken 10, vierkantswortel van 100

SIN

 AFDRUKKEN SIN 90 * PI/180 ; afdrukken 1.0 (sinus van 90° in radialen)

COS

 AFDRUKKEN COS 0 * PI/180 ; afdrukken 1.0 (cosinus van 0° in radialen)

LOG10

 AFDRUKKEN LOG10 100 ; print 2.0 (gewoon logaritme van 100)

RONDAF

 AFDRUKKEN RONDAF 3.8 ; afdrukken 4 (afronding 3.8)
AFDRUKKEN RONDAF WILLEKEURIG 100 ; willekeurig geheel nummer (0 <= x <= 100)

ABS

 AFDRUKKEN ABS -10 ; afdrukken 10, absolute waarde van -10

AANTAL

 AFDRUKKEN AANTAL “tekst” ; afdrukken 4, karakteraantal van “tekst”
AFDRUKKEN AANTAL [1, 2, 3] ; afdrukken 3, grootte van de lijst

SET

 ; Converteert de lijst naar een Python-set
AFDRUKKEN SET [4, 5, 6, 6] ; afdrukken{4, 5, 6}
AFDRUKKEN SET [4, 5, 6, 6] | SET [4, 1, 9] ; afdrukken {1, 4, 5, 6, 9}, vereniging
AFDRUKKEN SET [4, 5, 6, 6] & SET[4, 1, 9] ; afdrukken {4}, doorsnede
AFDRUKKEN SET ([4, 5, 6, 6]) - SET [4, 1, 9] ; afdrukken {5, 6}, verschil
AFDRUKKEN SET [4, 5, 6, 6] ^ SET [4, 1, 9] ; afdrukken {1, 5, 6, 9}, symmetrisch verschil

BEREIK

 ; Python-achtige lijstgeneratie
AFDRUKBEREIK 10 ; afdrukken [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
UITVOERLIJST BEREIK 3 10 ; afdrukken [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
UITVOERLIJST BEREIK 3 10 3 ; afdrukken[3, 6, 9]

VOOR i IN BEREIK 10 50 10 [ ; lus voor [10, 20, 30, 40]
VOORUIT i
LINKS 90
]

LIJST

 ; verwijder de herhalende elementen uit een lijst gebruikmakend van instellingen en lijstconversies
AFDRUKKEN LIJST (STEL IN [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; afdrukken [1, 3, 5, 2]

TUPEL

Conversie naar Python tuple (niet-wijzigbare lijst)

 AFDRUKKEN TUPEL [4, 5]

GESORTEERD

Het resultaat is een gesorteerde lijst.

 AFDRUKKEN GESORTEERD [5, 1, 3, 4] ; afdrukken [1, 3, 4, 5]

SUB

Vervang tekenreeksen met regex (reguliere expressie) patronen.

 AFDRUKKEN SUB (“t”, “T”, “tekst”) ; afdrukken “Tekst”, vervangt “t” door “T”
AFDRUKKEN SUB (“(.)”, “\\1\\1”, “tekst”) ; afdrukken “tteekksstt”, verdubbelt alle tekens

ZOEKEN

Zoek tekenreeks-patronen met behulp van regex patronen.

 ALS ZOEKEN (“\w”, woord) [ AFDRUKKEN“Letter in het woord.” ]

ALLES ZOEKEN

Zoek alle tekenreeksen in de invoertekenreeks die gelijk zijn aan het gegeven regex-patroon.

 AFDRUKKEN ZOEKALLE(“\w+”, “Honden, katten.”) ; afdrukken [“Honden”, “katten”], de lijst van de woorden.

MIN

 AFDRUKKEN MIN [1, 2, 3] ; afdrukken 1, het laagste element van de lijst

MAX

 AFDRUKKEN MAX [1, 2, 3] Afdrukken 3, het grootste element van de lijst

Kleurconstanten

 PENKLEUR “ZILVER” ; stelt in op naam
PENKLEUR [1] ; stelt in op aanwijzingen
PENKLEUR “~ZILVER” ; willekeurige kleur zilver

Aanwijzing

Naam

0

ZWART

1

ZILVER

2

GRIJS

3

WIT

4

KASTANJEBRUIN

5

ROOD

6

PAARS

7

FUCHSIA/MAGENTA

8

GROEN

9

LIMOEN

10

OLIJFGROEN

11

GEEL

12

MARINEBLAUW

13

BLAUW

14

GROENBLAUW

15

WATER/CYAAN

16

ROOS/ROZE

17

TOMAAT

18

ORANJE

19

GOUD

20

VIOLET

21

HEMELSBLAUW

22

CHOCOLADEBRUIN

23

BRUIN

24

ONZICHTBAAR


Help ons, alstublieft!