Woordinvulling voor tekstdocumenten fijn afstellen

Als u wilt dat LibreOffice automatisch woorden aanvult die u veelvuldig gebruikt, kunt u meer aanpassingen maken om dat gedrag te verfijnen. Als u wilt, kunt u de huidige lijst van verzamelde woorden opslaan zodat die tijdens de volgende sessie opnieuw gebruikt wordt.

Kies Extra – Opties voor AutoCorrectie - Woordinvulling om de woordinvulling fijn af te stellen en selecteer dan één van de volgende opties:

Een extra spatie invoegen

Selecteer Spatie toevoegen.

Notitiepictogram

De spatie wordt toegevoegd nadat u het eerste teken van het volgende woord typt na het woord dat automatisch ingevuld is. De spatie wordt onderdrukt als het volgende teken een scheidingsteken is, zoals een punt of een teken voor een nieuwe regel.


De toets Accepteren definiëren

Kies de toets om het voorgestelde woord te accepteren via de keuzelijst Accepteren met.

Het minimale aantal tekens selecteren

Gebruik het keuzevak Min. woordlengte om in te stellen hoeveel tekens een woord minimaal moet hebben voordat het in de lijst opgenomen wordt.

Het bereik van verzamelde woorden selecteren

Schakel de optie Verwijder, bij het sluiten van een document, de daarin verzamelde woorden uit de lijst uit.

De lijst is nu ook beschikbaar voor andere documenten die u opent. Wanneer u het laatste LibreOffice-document sluit, wordt de woordenlijst verwijderd.

Als u het keuzevak niet inschakelt, is de lijst alleen geldig zolang het huidige document geopend is.

Wilt u de woordenlijst niet alleen in de huidige LibreOffice-sessie gebruiken, sla hem dan als een document op. In de volgende sectie wordt beschreven hoe u dit doet.

De woordenlijst voor toekomstige sessies gebruiken

Notitiepictogram

Als de optie voor automatische spellingcontrole is ingeschakeld, worden alleen de woorden verzameld die door de spellingcontrole worden herkend.


Gebruik de woordenlijst om altijd met een bepaalde set technische termen voor woordinvulling te beginnen.

  1. Open het tekstdocument met de termen die u voor woordinvulling wilt gebruiken.

    De functie voor woordinvulling verzamelt de woorden.

  2. Selecteer alle of enkele woorden in de lijst.

  3. Gebruik +C om alle geselecteerde woorden naar het klembord te kopiëren. Plak het klembord in een nieuw document en sla dat op om een verwijzingslijst te krijgen van verzamelde woorden.

    U kunt later de verwijzingenlijst openen en de woorden automatisch verzamelen, zodat de functie voor woordinvulling met een bepaalde set woorden begint.

Help ons, alstublieft!