Nummering en Alinea-opmaakprofielen

U kunt nummering handmatig of met een alinea-opmaakprofiel op een alinea toepassen.

note

Als u genummerde koppen wilt, gebruik Extra - Hoofdstuknummering, in plaats van handmatige nummering.


Handmatige nummering toepassen

Om nummering handmatig toe te passen, klikt u in de alinea en klikt u vervolgens op het pictogram Geordende lijst aan uit op de werkbalk Opmaak, of gebruikt u de keuzelijst van het pictogram om een nummeringsstijl te selecteren.

note

U kunt geen handmatige nummering toepassen op alinea's die onder 'Speciale stijlen' in het venster Stijlen en opmaak weergegeven worden.


tip

Om een geselecteerde alinea aan een bestaande lijst toe te voegen, gebruik Opmaak - Lijsten - Aan lijst toevoegen.


Zo kunt u nummering met een alinea-opmaakprofiel toepassen:

Alinea-opmaakprofielen geven u meer controle over de nummering die u in een document toepast. Wanneer u de lijstopmaakprofiel wijzigt die aan een alinea-opmaakprofiel is toegewezen, wordt de nummeringsnotatie in het lijstopmaakprofiel automatisch toegepast op alle alinea's die het alinea-opmaakprofiel gebruiken.

  1. Kies Beeld - Opmaakprofielen en klik dan op het pictogram Alinea-opmaakprofielen.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het alinea-opmaakprofiel waarop u nummering wilt toepassen, en kies dan Wijzigen.

  3. Klik op het tabblad Overzicht en Nummering tab.

  4. In het vak Nummeringsopmaakprofiel, selecteer de toe te voegen lijst.

  5. Klik op OK.

  6. Pas het alinea-opmaakprofiel toe op de alinea's waaraan u nummering wilt toevoegen.

Het lijstniveau van een lijstalinea wijzigen

Help ons, alstublieft!