Numbering and Numbering Styles

U kunt nummering handmatig of met een alinea-opmaakprofiel op een alinea toepassen.

Handmatige nummering toepassen

Klik in de alinea en dan op het pictogram Nummering aan/uit op de werkbalk Opmaak om nummering handmatig toe te passen.

Notitiepictogram

U kunt geen handmatige nummering toepassen op alinea's die onder 'Speciale stijlen' in het venster Stijlen en opmaak weergegeven worden.


Het overzichtsniveau van lijsten met nummering en opsommingstekens wijzigen

U kunt ook de opdrachten op de werkbalk Nummering/opsommingstekens gebruiken om een lijst met nummering of opsommingstekens te bewerken. Klik op het pictogram Nummering en opsommingstekens om de indeling van de nummering of opsommingstekens te veranderen.

Zo kunt u nummering met een alinea-opmaakprofiel toepassen:

Met alinea-opmaakprofielen verkrijgt u een grotere controle over de nummering die u in een document toepast. Wanneer u de nummering van het opmaakprofiel wijzigt, worden alle alinea's waarin het profiel gebruikt wordt, automatisch bijgewerkt.

  1. Kies Beeld - Opmaakprofielen en klik dan op het pictogram Alinea-opmaakprofielen.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het alinea-opmaakprofiel waarop u nummering wilt toepassen, en kies dan Wijzigen.

  3. Klik het de tabblad Overzicht & nummering.

  4. Selecteer het gewenste type nummering in het vakje Opmaakprofielen voor nummering.

  5. Klik op OK.

  6. Pas het opmaakprofiel toe op de alinea's waaraan u nummering wilt toevoegen.

Help ons, alstublieft!