Nummering toevoegen

Nummering aan een lijst toevoegen

  1. Selecteer de alinea('s) waaraan u nummering wilt toevoegen.

  2. Doe één van het volgende:

Pictogram Geordende lijst

Geordende lijst

tip

Een alinea-opmaakprofiel kan een opgemaakt zijn met nummering.


Alinea's uit een geordende lijst verwijderen

Om de nummering te verwijderen, selecteert u de genummerde alinea's en klikt u vervolgens op het pictogram Geordende lijst aan/uit of het pictogram Geen lijst op de werkbalk Opmaak.

Een geordende lijst opmaken

Voer een van de volgende handelingen uit om de opmaak van een genummerde lijst te wijzigen:

Om de hiërarchie van een geordende lijst te wijzigen, klikt u in de lijst en gebruikt u vervolgens de pictogrammen op de werkbalk Opsommingstekens en nummering.

note

Het kopiëren of verplaatsen van een item van een geordende lijst naar een nieuwe locatie gaat door met de lijstnummering. Om een nieuwe nummering met het geplakte item te beginnen, klikt u tweemaal op Geordende lijst aan/uit. Elke opmaak van het geplakte item wordt teruggezet naar de standaardwaarde.


Help ons, alstublieft!