Tekst draaien

U kunt alleen tekst draaien die zich in een tekenobject bevindt.

Om deze functionaliteit te illustreren kiezen we in onderstaand voorbeeld voor een tekstvak.

U kunt elk tekenobject, dat u nodig heeft, kiezen op de werkbalk Tekening.

  1. Kies Beeld - Werkbalken - Tekening om de werkbalk Tekening te openen.

  2. Selecteer het pictogram Tekstvak invoegen Pictogram Tekstvak invoegen.

  3. Sleep in uw document om het tekstobject te tekenen, en typ dan uw tekst.

  4. Klik buiten het object om het tekstvak te sluiten.

    Klik op de tekst die u hebt ingevoerd.

  5. Klik op het pictogram Draaien Pictogram Object draaimodus op de werkbalk Eigenschappen tekenobject.

  6. Versleep een van de hoekpunthandvatten van het tekstobject.

tip

U kunt ook met de rechtermuisknop op het tekstobject klikken, Positie en grootte kiezen, op de tab Rotatie klikken en dan een rotatiehoek of een nieuwe positie voor het object invoeren.


Help ons, alstublieft!