Navigeren en selecteren met het toetsenbord

U kunt met het toetsenbord door een document navigeren en selecties maken.

Toets

Functie

+

Pijltoetsen naar links/rechts

Verplaatst de cursor één teken naar links/rechts.

Verplaatst de cursor één woord naar links/rechts.

Pijltoetsen omhoog/omlaag

Verplaatst de cursor één regel naar boven/beneden.

() Verplaatst de huidige alinea naar boven of beneden.

Home

Verplaatst de cursor naar het begin van de huidige regel.

Verplaatst de cursor naar het begin van het document.

Home

In een tabel

Verplaatst de cursor naar het begin van de inhoud in de huidige cel.

Verplaatst de cursor naar het begin van de inhoud van de huidige cel. Druk nogmaals om de cursor naar de eerste cel in de tabel te verplaatsen. Druk nogmaals om de cursor naar het begin van het document te verplaatsen.

End

Verplaatst de cursor naar het einde van de huidige regel.

Verplaatst de cursor naar het einde van het document

End

In een tabel

Gaat naar het einde van de inhoud in de huidige cel.

Verplaatst de cursor naar het einde van de inhoud in de huidige cel. Druk nogmaals om de cursor naar de laatste cel in de tabel te verplaatsen. Druk nogmaals om de cursor naar het einde van het document te verplaatsen.

PgUp

Scrolt één pagina omhoog.

Verplaatst de cursor naar de koptekst.

PgDn

Scrolt één pagina omlaag.

Verplaatst de cursor naar de voettekst.


Help ons, alstublieft!