Invoegen, Bewerken en Koppelen van frames

Een frame is een container voor tekst en afbeeldingen die u overal op een pagina kunt plaatsen. U kunt een frame ook gebruiken om een kolomindeling op tekst toe te passen.

Om een frame in te voegen

  1. Selecteer de tekst die u in het frame wilt opnemen.

  2. Kies Invoegen - Frame en klik op OK.

Om een frame te bewerken

Zo verbergt u tekst voor afdrukken:

Elk Writer-frame kan worden ingesteld op een modus waarmee de tekst op het scherm kan worden bekeken, maar de tekst voor afdrukken wordt verborgen.

  1. Selecteer het frame (u ziet de acht handvatten).

  2. Kies Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen - Opties

  3. In het gebied Eigenschappen heft u de selectie van het vakje Afdrukken op en klikt u op OK.

Om frames te koppelen

U kunt Writer-frames koppelen, zodat hun inhoud automatisch van het ene frame naar het andere overloopt.

  1. Klik op de rand van een frame dat u wilt koppelen. Er verschijnen selectiegrepen aan de randen van het frame.

  2. Klik, op de werkbalk Frame, op het pictogram Frames koppelen Pictogram.

  3. Klik op het frame waaraan u wilt koppelen.

U kunt alleen frames koppelen als:

Wanneer u een gekoppeld frame selecteert, wordt er een lijn weergegeven die de gekoppelde frames verbindt.

Notitiepictogram

De optie Automatische hoogte is alleen beschikbaar voor het laatste frame in een reeks gekoppelde frames.


Help ons, alstublieft!