Een frame gebruiken om tekst op een pagina te centreren

  1. Selecteer de tekst die u op de pagina wilt centreren.

  2. Kies Invoegen - Frame.

  3. Selecteer Aan pagina in het gebied Anker.

  4. In het gebied Grootte stelt u de afmetingen van het frame in.

  5. Selecteer "Midden" in de vakken Horizontaal en Verticaal in het gebied Positie.

  6. Klik op OK.

Notitiepictogram

Selecteer het frame en kies dan Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen om de randen van het frame te verbergen. Klik op het tabblad Randen en klik dan in het vak Geen randen instellen in het gebied Lijnschikking.


Versleep de randen van het frame om de grootte ervan te wijzigen.

Help ons, alstublieft!