Rijen en kolommen via het toetsenbord aanpassen

Wanneer u cellen, rijen of kolommen invoegt in of verwijdert uit een tabel, bepalen de opties voor Gedrag van rijen/kolommen wat voor effect dit op de aangrenzende elementen heeft Zo kunt u bijvoorbeeld in een tabel met vaste afmetingen voor rijen en kolommen, alleen rijen en kolommen toevoegen als daarvoor voldoende ruimte is.

Notitiepictogram

Deze eigenschappen gelden alleen voor wijzigingen die via het toetsenbord in de kolombreedte worden aangebracht. Met behulp van de muis kunt u de kolombreedte vrijelijk veranderen.


U stelt de Gedrag van rijen/kolommen opties voor tabellen in tekst documenten in door het kiezen van - LibreOffice Writer - Tabel. Er zijn drie verschillende manieren om tabellen voor te stellen:

Help ons, alstublieft!