Cellen samenvoegen of splitsen

U kunt aangrenzende cellen selecteren en ze dan samenvoegen tot één cel. Andersom kunt u ook een grote cel weer in individuele cellen opsplitsen.

Cellen samenvoegen

  1. Selecteer de aangrenzende cellen.

  2. Kies Tabel - Cellen samenvoegen.

Cellen splitsen

  1. Plaats de cursor in de cel die gesplitst moet worden.

  2. Kies Tabel - Cellen splitsen.

    Via een dialoogvenster kunt u de cel horizontaal of verticaal in twee of meer cellen splitsen.

Help ons, alstublieft!