Tekstopmaak toepassen tijdens typen

Zo past u de opmaak voor vet toe:

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Druk op +B.

  U kunt ook op +B drukken, de tekst typen die u vet wilt maken, en dan op +B drukken wanneer u klaar bent.

Zo past u de opmaak voor cursief toe:

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Druk op +I.

  U kunt ook drukken op +I, typ de tekst die u in cursief wilt opmaken, en druk vervolgens op +I als u klaar bent.

Om tekst te onderstrepen

 1. Selecteer de tekst die u wilt onderstrepen.

 2. Druk op +U.

  U kunt ook drukken op +U, typ de tekst die u wilt onderstrepen, en druk vervolgens op +U als u klaar bent.

Tekst naar superscript of subscript omzetten

Sneltoets voor tekstdocumenten

Sneltoetsen in LibreOffice

Help ons, alstublieft!