Tekstdocumenten in HTML-indeling opslaan

U kunt een LibreOffice Writer-document in HTML-indeling opslaan, zodat u het in een webbrowser kunt bekijken. U kunt desgewenst een pagina-einde aan een specifiek opmaakprofiel voor kopalinea's koppelen, zodat telkens wanneer het profiel in het document staat, er een nieuwe HTML-pagina gegenereerd wordt. LibreOffice Writer maakt automatisch een pagina aan met hyperlinks naar elk van deze pagina's.

Wanneer u een tekstdocument in HTML-indeling opslaat, zullen alle afbeeldingen in het document opgeslagen worden als ingesloten gegevensstromen. LibreOffice probeert het originele formaat van de afbeeldingen te bewaren, bijvoorbeeld JPEG of SVG afbeeldingen worden als zodanig opgeslagen in HTML. Alle andere grafische formaten worden opgeslagen als PNG.

  1. Pas een van de standaard LibreOffice-opmaakprofielen voor kopalinea's toe, bijvoorbeeld 'Kop 1', op de alinea's waar u een nieuwe HTML-pagina wilt genereren.

  2. Kies Bestand - Verzenden - HTML-document maken.

  3. In het vak Sjablonen selecteert u het alinea-opmaakprofiel dat u wilt gebruiken om een nieuwe HTML-pagina te genereren.

  4. Voer een pad en een naam voor het HTML-document in en klik dan op Opslaan.

Help ons, alstublieft!