Afdrukken met regelafstand van de pagina

Paginaregelafstand is vooral handig voor documenten die heeft twee pagina's naast elkaar (bijvoorbeeld in een boek of brochure), voor lay-outs met meerdere kolommen en voor documenten die zijn bedoeld voor dubbelzijdig afdrukken.

Een document inschakelen voor afdrukken met regelafstand van de pagina

 1. Kies het tabblad Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Pagina.

 2. Selecteer het keuzevakje Paginaregelafstand gebruiken in het gedeelte Opmaakinstellingen, stel het Verwijzingsopmaakprofiel in en klik op OK.

  Het Verwijzingsopmaakprofiel stelt een onzichtbaar verticaal (typografisch) raster in, gebruikmakend van de lijnafstand die in het opmaakprofiel is gespecificeerd. Alle alinea's waarvoor regelafstand van de pagina is geactiveerd, gebruiken die regelafstand, waarbij de onderkant van een tekstregel wordt uitgelijnd met de volgende rasterlijn, ongeacht de lettergrootte of de aanwezigheid van afbeeldingen.

  Alle alinea's met de geselecteerde Verwijzingsopmaakprofiel (of die de Verwijzingsopmaakprofiel erven) worden automatisch geactiveerd voor regelafstand van de pagina.

Om alinea's vrij te stellen of in te schakelen voor het afdrukken van regelafstand op de pagina

 1. Selecteer alle alinea's die u wilt uitsluiten en kies vervolgens Opmaak - Alinea - Inspringingen en afstanden.

 2. Schakel het selectievakje Paginaregelafstand activeren uit om alinea's uit te sluiten. Schakel het selectievakje in om in te schakelen.

  Het selectievakje heeft geen effect als de regelafstand van de pagina is uitgeschakeld in het pagina-opmaakprofiel.

Alinea-opmaakprofielen vrijstellen of inschakelen voor het afdrukken van regelafstanden op de pagina

 1. Open het dialoogvenster Opmaakprofielen (), klik op het alinea-opmaakprofiel die u wilt uitsluiten, klik met rechts op dat opmaakprofiel en kies Aanpassen. Klik in het dialoogvenster op het tabblad Inspringingen en afstanden.

 2. Schakel het selectievakje Paginaregelafstand activeren uit om alinea's uit te sluiten. Schakel het selectievakje in om in te schakelen.

  Het selectievakje heeft geen effect als de regelafstand van de pagina is uitgeschakeld in het pagina-opmaakprofiel

Help ons, alstublieft!