Kruisverwijzingen invoegen

Met kruisverwijzingen kunt u naar specifieke tekstpassages en objecten in één document springen. Een kruisverwijzing bestaat uit een doel en een verwijzing die als velden in het document worden ingevoegd.

Objecten met bijschriften en bladwijzers kunnen als doelen gebruikt worden.

Kruisverwijzing voor tekst

Voordat u een kruisverwijzing kunt invoegen, moet u eerst de doelen in uw tekst specificeren.

Zo voegt u een doel in:

 1. Selecteer de tekst die u wilt gebruiken als doel voor de kruisverwijzing.

 2. Kies Invoegen - Kruisverwijzing.

 3. Selecteer “Verwijzing instellen" in de Type lijst.

 4. Typ een naam voor het doel in het vak Naam. De geselecteerde tekst wordt in het vak Waarde weergegeven.

 5. Klik op Invoegen. De naam van het doel wordt aan de lijst Selectie toegevoegd.

Laat het dialoogvenster open en ga door naar de volgende sectie.

Zo maakt u een kruisverwijzing naar een doel:

 1. Plaats de cursor op die positie in de tekst waar u een kruisverwijzing wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen - Kruisverwijzing om het dialoogvenster te openen, als het al niet geopend is.

 3. In de lijst Type selecteert u 'Verwijzing invoegen'.

 4. In de lijst Selectie selecteert u het doel van de kruisverwijzing.

 5. Selecteer in de lijst Een referentie invoegen het type voor de kruisverwijzing. Het type specificeert het type informatie dat wordt weergegeven als de kruisverwijzing. "Verwijzing" voegt bijvoorbeeld de doeltekst in en "Pagina" voegt het paginanummer in waar het doel zich bevindt. Voor voetnoten wordt het voetnootnummer ingevoegd.

 6. Klik op Invoegen.

 7. Klik op Sluiten wanneer u klaar bent.

Kruisverwijzing voor een object

U kunt een kruisverwijzing naar de meeste objecten in uw document maken, zoals afbeeldingen, tekenobjecten, OLE-objecten en tabellen, zolang deze maar een bijschrijft hebben. Selecteer het object en kies dan Invoegen - Bijschrift om een bijschrift aan een object toe te voegen.

 1. Klik in het document op de plaats waar u de kruisverwijzing wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen - Kruisverwijzing.

 3. In de lijst Type selecteert u de bijschriftcategorie van het object.

 4. Kies in de lijst Selectie het bijschriftnummer van het object waarvoor u een kruisverwijzing wilt maken.

 5. Selecteer in de lijst Een referentie invoegen het type van de kruisverwijzing. Het type specificeert het type informatie dat wordt weergegeven als de kruisverwijzing. "Verwijzing" voegt bijvoorbeeld de bijschriftcategorie en de bijschrifttekst van het object in.

 6. Klik op Invoegen.

 7. Klik op Sluiten wanneer u klaar bent.

Kruisverwijzingen bijwerken

Voor het handmatig bijwerken van de kruisverwijzingen in een document, kies de menuoptie Extra > Bijwerken> Velden of druk op F9.

Tippictogram

Kies Beeld - Veldnamen om te schakelen tussen de verwijzingsnamen en de verwijzingsinhoud.


Help ons, alstublieft!