Pagina-opmaakprofielen maken en toepassen

LibreOffice gebruikt pagina-opmaakprofielen om de lay-out van een pagina te specificeren, inclusief de afdrukstand, achtergrond, marges, kopteksten, voetteksten en tekstkolommen van de pagina. Als u de lay-out van een individuele pagina in een document wilt wijzigen, moet u een aangepast pagina-opmaakprofiel maken en op de pagina toepassen.

Zo definieert u een nieuw pagina-opmaakprofiel:

 1. Kies Beeld - Opmaakprofielen.

 2. Klik op het pictogram Pagina-opmaakprofielen.

 3. In de lijst met pagina-opmaakprofielen klikt u met rechts op een item en kiest u Nieuw.

 4. Op de tab Beheren typt u een naam in het vak Naam.

 5. U kunt één van het volgende doen:

 1. Gebruik de tabbladen in het dialoogvenster om de layout-opties voor het pagina-opmaakprofiel in te stellen, en klik dan op OK.

Zo past u een pagina-opmaakprofiel toe:

 1. Klik in de pagina waarop u het pagina-opmaakprofiel wilt toepassen.

 2. Doe één van het volgende:

Om "Volgende opmaakprofiel" van een pagina-opmaakprofiel handmatig te overschrijven

 1. Plaats de cursor tussen de pagina met het pagina-opmaakprofiel en de pagina met het opmaakprofiel gespecificeerd in Volgend opmaakprofiel .

 2. Klik met rechts en kies Pagina-einde bewerken.

 3. Selecteer het keuzevakje Met pagina-opmaakprofiel.

 4. Voer het pagina-opmaakprofiel in dat moet worden toegepast.

Zie Handmatig gedefinieerd bereik van een pagina-opmaakprofiel.

note

Een speciale situatie doet zich voor wanneer een Volgend opmaakprofiel verschilt van het pagina-opmaakprofiel zelf, en u dat pagina-opmaakprofiel op twee opeenvolgende pagina's wilt toepassen. Als u bijvoorbeeld het opmaakprofiel Eerste pagina op een pagina hebt toegepast en u wilt dit opmaakprofiel opnieuw toepassen op de volgende pagina, dan moet u het opmaakprofiel handmatig overschrijven, omdat dit is ingesteld om te worden gevolgd door het opmaakprofiel Standaard.


Zo past u een pagina-opmaakprofiel op een nieuwe pagina toe:

 1. Klik in het document op de plaats waar u een nieuwe pagina wilt laten beginnen.

 2. Kies Invoegen - Meer einden - Handmatig einde.

 3. Selecteer Pagina-einde.

 4. Selecteer in het vak Pagina-opmaakprofiel het pagina-opmaakprofiel dat u wilt toepassen op de pagina die volgt op het handmatige einde.

 5. Klik op OK.

Help ons, alstublieft!