Paginanummers

In Writer is een paginanummer een veld dat u in uw tekst kunt invoegen.

Zo voegt u een paginanummer in:

Kies Invoegen - Paginanummer om een paginanummer in te voegen op de huidige cursorpositie.

tip

Als u de tekst "Paginanummer" ziet in plaats van het nummer, kies dan Beeld - Veldnamen ().


Deze velden veranderen echter van positie wanneer u tekst toevoegt of verwijdert. Het is dus het beste om een paginanummerveld in een koptekst of voettekst in te voegen die dezelfde positie heeft en op elke pagina herhaald wordt.

Kies Invoegen - Koptekst en voettekst - Koptekst - (naam van pagina-opmaakprofiel) of Invoegen - Koptekst en voettekst - Voettekst - (naam van pagina-opmaakprofiel) om een koptekst of voettekst aan alle pagina's met het huidige pagina-opmaakprofiel toe te voegen.

Met een specifiek paginanummer beginnen

U wilt nu wat meer controle over paginanummers. U bent bezig met een tekstdocument dat op paginanummer 12 moet beginnen.

 1. Klik in de eerste alinea van uw document.

 2. Kies het tabblad Opmaak - Alinea - Tekstverloop.

 3. Schakel Invoegen in het gebied Harde regeleinden in. Schakel Met pagina-opmaakprofiel in als u het nieuwe Paginanummer wilt kunnen instellen. Klik op OK.

Notitiepictogram

Het nieuwe paginanummer is een attribuut van de eerste alinea van de pagina.


Om de opmaak van het paginanummer te selecteren

U wilt romeinse paginanummers die beginnen bij i, ii, iii, iv, enzovoort.

 1. Dubbelklik direct vóór het paginanummerveld. U ziet nu het dialoogvenster Velden bewerken.

 2. Selecteer een getalopmaak en klik op OK.

Verschillende opmaak voor paginanummers gebruiken in kop- en voetteksten

U hebt enkele pagina's met het Romeinse nummeringsstijlen nodig, gevolgd door de overige pagina's in een andere opmaak.

In Writer hebt u andere pagina-opmaakprofielen nodig. Het eerste pagina-opmaakprofiel heeft een voettekst met een veld voor het paginanummer dat is opgemaakt met Romeinse nummers. Het volgende pagina-opmaakprofiel heeft een voettekst met een veld voor het paginanummer dat is opgemaakt in een andere weergave.

De pagina-opmaakprofielen moeten door een pagina-einde van elkaar gescheiden zijn. In Writer zijn automatische pagina-einden en handmatig ingevoegde pagina-einden mogelijk.

Het hangt van uw document af wat het beste is: een handmatig ingevoegd pagina-einde tussen pagina-opmaakprofielen, of een automatische wijziging. Als u maar één titelpagina met een ander opmaakprofiel dan de andere pagina's nodig hebt, kunt u de automatische methode gebruiken:

Zo past u een ander pagina-opmaakprofiel op de eerste pagina toe:

 1. Klik in de eerste pagina van uw document.

 2. Kies Beeld - Opmaakprofielen ().

 3. Klik op het pictogram Pagina-opmaakprofielen in het venster Stijlen en opmaak.

 4. Dubbelklik op het opmaakprofiel Eerste pagina.

Nu heeft uw titelpagina het opmaakprofiel "Eerste pagina", en de volgende pagina's hebben automatisch het pagina-opmaakprofiel "Standaard".

U kunt nu bijvoorbeeld een voettekst invoegen voor alleen het pagina-opmaakprofiel "Standaard" of voetteksten invoegen in beide pagina-opmaakprofielen, maar met verschillend opgemaakte paginanummervelden.

Zo wijzigt u een handmatig ingevoegd pagina-opmaakprofiel:

 1. Klik aan het begin van de eerste alinea op de pagina waar een ander pagina-opmaakprofiel moet worden toegepast.

 2. Kies Invoegen - Meer einden - Handmatig einde. U ziet het dialoogvenster Einde invoegen.

 3. Selecteer een pagina-opmaakprofiel in het vak van de keuzelijst Opmaakprofiel. U kunt hier ook een nieuw paginanummer instellen. Klik op OK.

Het geselecteerde pagina-opmaakprofiel wordt nu gebruikt vanaf de huidige alinea tot het volgende pagina-einde met een opmaakprofiel. Het kan zijn dat u eerst een nieuw pagina-opmaakprofiel moet maken.

Paginanummers invoegen in voetteksten

Over kop- en voetteksten

Verschillende pagina-opmaakprofielen voor even en oneven pagina's

Een pagina-opmaakprofiel maken op basis van de huidige pagina

Hoofdstuknaam of -nummer invoegen in een kop- of voettekst

Kop- of voetteksten opmaken

Help ons, alstublieft!