Paginanummers

In Writer is een paginanummer een veld dat u in uw tekst kunt invoegen.

Zo voegt u een paginanummer in:

Choose Insert - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


Deze velden veranderen echter van positie wanneer u tekst toevoegt of verwijdert. Het is dus het beste om een paginanummerveld in een koptekst of voettekst in te voegen die dezelfde positie heeft en op elke pagina herhaald wordt.

Kies Invoegen - Koptekst en voettekst - Koptekst - (naam van pagina-opmaakprofiel) of Invoegen - Koptekst en voettekst - Voettekst - (naam van pagina-opmaakprofiel) om een koptekst of voettekst aan alle pagina's met het huidige pagina-opmaakprofiel toe te voegen.

Met een specifiek paginanummer beginnen

U wilt nu wat meer controle over paginanummers. U bent bezig met een tekstdocument dat op paginanummer 12 moet beginnen.

 1. Klik in de eerste alinea van uw document.

 2. Choose Format - Paragraph - Text flow tab.

 3. Schakel Invoegen in het gebied Harde regeleinden in. Schakel Met pagina-opmaakprofiel in als u het nieuwe Paginanummer wilt kunnen instellen. Klik op OK.

Notitiepictogram

Het nieuwe paginanummer is een attribuut van de eerste alinea van de pagina.


To Select the Page Number Format

U wilt romeinse paginanummers die beginnen bij i, ii, iii, iv, enzovoort.

 1. Dubbelklik direct vóór het paginanummerveld. U ziet nu het dialoogvenster Velden bewerken.

 2. Selecteer een getalnotatie en klik op OK.

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

In Writer hebt u andere pagina-opmaakprofielen nodig. Het eerste pagina-opmaakprofiel heeft een voettekst met een veld voor het paginanummer dat is opgemaakt met Romeinse nummers. Het volgende pagina-opmaakprofiel heeft een voettekst met een veld voor het paginanummer dat is opgemaakt in een andere weergave.

De pagina-opmaakprofielen moeten door een pagina-einde van elkaar gescheiden zijn. In Writer zijn automatische pagina-einden en handmatig ingevoegde pagina-einden mogelijk.

Het hangt van uw document af wat het beste is: een handmatig ingevoegd pagina-einde tussen pagina-opmaakprofielen, of een automatische wijziging. Als u maar één titelpagina met een ander opmaakprofiel dan de andere pagina's nodig hebt, kunt u de automatische methode gebruiken:

Zo past u een ander pagina-opmaakprofiel op de eerste pagina toe:

 1. Klik in de eerste pagina van uw document.

 2. Choose View - Styles ().

 3. Klik op het pictogram Pagina-opmaakprofielen in het venster Stijlen en opmaak.

 4. Dubbelklik op het opmaakprofiel Eerste pagina.

Now your title page has the style "First Page", and the next pages automatically have the "Default Page Style".

You can now for example insert a footer for the "Default Page Style" only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

Zo wijzigt u een handmatig ingevoegd pagina-opmaakprofiel:

 1. Klik aan het begin van de eerste alinea op de pagina waar een ander pagina-opmaakprofiel moet worden toegepast.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break. You see the Insert Break dialog.

 3. Selecteer een pagina-opmaakprofiel in het vak van de keuzelijst Opmaakprofiel. U kunt hier ook een nieuw paginanummer instellen. Klik op OK.

Het geselecteerde pagina-opmaakprofiel wordt nu gebruikt vanaf de huidige alinea tot het volgende pagina-einde met een opmaakprofiel. Het kan zijn dat u eerst een nieuw pagina-opmaakprofiel moet maken.

Paginanummers invoegen in voetteksten

Over kop- en voetteksten

Verschillende pagina-opmaakprofielen voor even en oneven pagina's

Een pagina-opmaakprofiel maken op basis van de huidige pagina

Hoofdstuknaam of -nummer invoegen in een kop- of voettekst

Kop- of voetteksten opmaken

Help ons, alstublieft!