Nummering in een geordende lijst wijzigen

U kunt de nummering van een alinea in een geordende lijst verwijderen of het nummer wijzigen waarmee een geordende lijst begint.

Als u genummerde koppen wilt hebben, kies Extra - Hoofdstuknummering. Deze opdracht opent een dialoogvenster, waar nummeringsschema's toegewezen kunnen worden aan alinea-opmaakprofielen die voor koppen worden gebruikt. Gebruik niet het pictogram Geordende lijst aan/uit op de werkbalk Opmaak of het dialoogvenster Opmaak - Opsommingstekens en nummering.

Om het nummer uit een alinea in een geordende lijst te verwijderen

  1. Klik vóór het eerste teken van de alinea waarvan u de nummering wilt verwijderen.

  2. U kunt het volgende doen:

Het nummer wijzigen waarmee een geordende lijst begint

  1. Klik ergens in de geordende lijst.

  2. Kies Opmaak - Opsommingstekens en nummering en klik op het tabblad Aanpassen.

  3. Voer in het vak Begin met het nummer in waarmee u de lijst wilt beginnen.

  4. Klik op OK.

Help ons, alstublieft!