Regelnummers toevoegen

LibreOffice kan regelnummers in een heel document of in geselecteerde alinea's invoegen in uw document. Regelnummers worden in uw document weergegeven als u uw document afdrukt. U kunt specificeren met welke intervallen de regelnummering wordt weergegeven, bij welk regelnummer begonnen moet worden en of lege regels of regels in frames geteld moeten worden. U kunt ook een scheidingsteken tussen regelnummers toevoegen.

note

Regelnummers zijn niet beschikbaar in HTML-opmaak.


Zo voegt u regelnummers aan een compleet document toe:

 1. Kies Extra - Regelnummering.

 2. Selecteer Nummering weergeven en dan de gewenste opties.

 3. Klik op OK.

Zo voegt u regelnummers aan specifieke alinea's toe:

 1. Kies Extra - Regelnummering.

 2. Selecteer Nummering weergeven.

 3. Druk op om het venster Opmaakprofielen te openen en klik dan op het pictogram Alinea-opmaakprofielen.

 4. Klik met rechts op het alinea-opmaakprofiel Standaard en kies Wijzigen.

  Alle alinea-opmaakprofielen zijn gebaseerd op het opmaakprofiel Standaard.

 1. Klik op het tabblad Overzicht en lijsten.

 2. In het gebied Regelnummering wist u het keuzevak De regels van deze alinea meetellen.

 3. Klik op OK.

 4. Selecteer de alinea('s) waaraan u de regelnummers wilt toevoegen.

 5. Kies Opmaak - Alinea en klik dan op het tabblad Overzicht & Nummering.

 6. Selecteer De regels van deze alinea meetellen.

 7. Klik op OK.

U kunt ook een alinea-opmaakprofiel maken waarin regelnummering is opgenomen en dit toepassen op de alinea's waaraan u regelnummers wilt toevoegen.

Zo bepaalt u het regelnummer waarmee begonnen wordt:

 1. Klik in een alinea.

 2. Kies Opmaak - Alinea en klik vervolgens op het tabblad Overzicht en lijst.

 3. Kies het keuzevak De regels van deze alinea meetellen.

 4. Kies het keuzevak Bij deze alinea opnieuw beginnen.

 5. Voer een regelnummer in het vak Beginnen met in.

 6. Klik op OK.

Help ons, alstublieft!