Gebruiksaanwijzingen voor LibreOffice Writer

Op de Help-pagina voor LibreOffice - Algemeen vindt u instructies die van toepassing zijn op alle modules, zoals instructies voor het werken met vensters en menu's, het aanpassen van LibreOffice, gegevensbronnen, de Galerij en slepen en neerzetten.

Als u hulp wilt bij een andere module, activeert u de Help voor de desbetreffende module met behulp van de keuzelijst met invoervak in het navigatiegebied.

Tekst invoeren en opmaken

Wisselen tussen invoegmodus en overschrijfmodus

De directcursor gebruiken

Navigeren en selecteren met het toetsenbord

Speciale tekens invoegen

Woordinvulling voor tekstdocumenten

Harde spaties, afbreekstreepjes en zachte afbreekstreepjes invoegen

Tekstopmaak toepassen tijdens typen

Tekst benadrukken

Tekstkleur veranderen

Tekst draaien

Een frame gebruiken om tekst op een pagina te centreren

Inspringende alinea's

Randen voor pagina's definiëren

Randen voor alinea's definiëren

Randen voor tabellen en tabelcellen definiëren

Randen voor objecten definiëren

Tekst naar superscript of subscript omzetten

De letterkast van tekst wijzigen

Tekst in documenten verplaatsen en kopiëren

Lettertypekenmerken herstellen

Nummering voor koppen

Koppen schikken in de Navigator

Naar specifieke bladwijzer gaan

Secties gebruiken

Secties invoegen

Secties bewerken

Opmaak kopiëren met Paintbrush opmaken

Sjablonen en opmaakprofielen

Nieuwe opmaakprofielen maken van selecties

Opmaakprofielen toepassen in Gietermodus

Opmaakprofielen bijwerken vanuit selecties

Opmaakprofielen uit andere documenten of sjablonen gebruiken

Maken en wijzigen van standaard- en aangepaste sjablonen

Afdrukken met regelafstand van de pagina

Wijzigingen bijhouden en weergeven

Automatisch tekst invoeren en opmaken

AutoCorrectie uitschakelen

Genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens maken terwijl u typt

Automatische spellingcontrole

AutoTekst gebruiken

Uitzonderingen aan de AutoCorrectie-lijst toevoegen

Verschillende pagina-opmaakprofielen voor even en oneven pagina's

Opsommingstekens en nummering voor individuele alinea's uitschakelen

Regeleinden verwijderen

Opmaakprofielen gebruiken, pagina's nummeren, velden gebruiken

Paginanummers

Afdrukstand wijzigen

Pagina-achtergrond wijzigen

Opmaakprofielen toepassen in Gietermodus

Nieuwe opmaakprofielen maken van selecties

Opmaakprofielen bijwerken vanuit selecties

Directe opmaak voor een document ongedaan maken

Kop- of voetteksten opmaken

Hyperlinks invoegen

Nummerreeksen definiëren

Pagina-einden invoegen en verwijderen

Pagina-opmaakprofielen maken en toepassen

Over velden

Invoervelden toevoegen

Gebruikersgegevens in velden of voorwaarden opvragen

Een veld naar tekst converteren

Een vast of variabel datumveld invoegen

Tabellen in tekst bewerken

Tabellen, rijen en kolommen selecteren

Tabellen invoegen

Tabellen of de inhoud van een tabel verwijderen

Berekenen in tekstdocumenten

Complexe formules in tekstdocumenten berekenen

Het resultaat van een formule berekenen en in een tekstdocument plakken

Het resultaat van een tabelberekening in een andere tabel weergeven

Over meerdere tabellen berekenen

De som van een reeks tabelcellen berekenen

Tekst invoegen vóór een tabel boven aan een pagina

Cellen samenvoegen of splitsen

Een tabelkop op een nieuwe pagina herhalen

De grootte van rijen en kolommen in een teksttabel wijzigen

Rijen en kolommen via het toetsenbord aanpassen

Werkbladbereiken naar tekstdocumenten kopiëren

Regeleinden in cellen invoegen

Afbeeldingen, tekeningen, ClipArt, FontWork

Objecten positioneren

Bijschriften gebruiken

Kopnummers toevoegen aan bijschriften

Fontwork voor grafische tekstvormen

Afbeeldingen invoegen

Invoegen, Bewerken, Rasterafbeeldingen opslaan

Een afbeelding uit een bestand invoegen

Afbeeldingen uit LibreOffice Draw of Impress invoegen

Afbeeldingen uit de Galerij invoegen via slepen en neerzetten

Een gescande afbeelding invoegen

Een Calc-grafiek in een tekstdocument invoegen

Tekst animeren

Tekst draaien

Afbeeldingen of kleuren op de achtergrond van pagina's (watermerk) definiëren

Inhoudsopgave, index

Hoofd- en subdocumenten

Items in index of inhoudsopgave definiëren

Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen

Items in index of inhoudsopgave bewerken of verwijderen

Een index of inhoudsopgave opmaken

Een inhoudsopgave maken

Trefwoordenregisters maken

Een literatuurlijst maken

Gebruikergedefinieerde indices

Indices over meerdere documenten

Navigator voor tekstdocumenten

Koppen en nummering

Nummering en Alinea-opmaakprofielen

Opsommingstekens toevoegen

Nummering toevoegen

Nummering voor koppen

Genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens maken terwijl u typt

Bijschriften gebruiken

Kopnummers toevoegen aan bijschriften

Nummerreeksen definiëren

Hoofd- en subdocumenten

Het lijstniveau van een lijstalinea wijzigen

Geordende lijsten combineren

Nummering in een geordende lijst wijzigen

Opsommingstekens en nummering voor individuele alinea's uitschakelen

Regelnummers toevoegen

Kopteksten, voetteksten, voetnoten

Over kop- en voetteksten

Paginanummers invoegen in voetteksten

Hoofdstuknaam of -nummer invoegen in een kop- of voettekst

Verschillende kop- en voetteksten definiëren

Kop- of voetteksten opmaken

Voetnoten of eindnoten invoegen en bewerken

Afstand tussen voetnoten

Andere objecten in tekst bewerken

Objecten positioneren

Genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens maken terwijl u typt

Bijschriften gebruiken

Kopnummers toevoegen aan bijschriften

Lijnen in tekst tekenen

Lijnstijlen met behulp van de werkbalk toepassen

Pijlstijlen definiëren

Lijnstijlen definiëren

Invoegen, Bewerken en Koppelen van frames

Spelling, woordenlijsten, woordafbreking

Spelling en grammatica controleren

Automatische spellingcontrole

Uitzonderingen aan de AutoCorrectie-lijst toevoegen

Woorden uit een gebruikerswoordenlijst verwijderen

Woordafbreking

Thesaurus

Standaardbrieven, etiketten en visitekaartjes

Een standaardbrief maken

Etiketten en visitekaartjes maken en afdrukken

Adresetiketten afdrukken

Voorwaardelijke tekst

Voorwaardelijke tekst voor paginatellingen

Werken met documenten

Een brochure afdrukken

Hoofd- en subdocumenten

Een pagina vóór het afdrukken bekijken

Sneller afdrukken met verminderde gegevens

Meerdere pagina's op één blad afdrukken

In omgekeerde volgorde afdrukken

Printerpapierladen selecteren

Tekstdocumenten in HTML-indeling opslaan

Een volledig tekstdocument invoegen

Documenten opslaan in andere indelingen

Documenten openen die in andere indelingen zijn opgeslagen

Documenten verzenden als e-mail

Uw werkmap wijzigen

Diversen

Sneltoetsen gebruiken (LibreOffice Writer-toegankelijkheid)

AutoTekst gebruiken

Actielabels gebruiken

Faxen verzenden en LibreOffice configureren voor de faxfunctie

Inhoud in speciale indelingen plakken

Een pagina-opmaakprofiel maken op basis van de huidige pagina

Voorwaardelijke tekst

Voorwaardelijke tekst voor paginatellingen

Tekst in documenten verplaatsen en kopiëren

Tekst verbergen

Verborgen tekst weergeven

Niet-afdrukbare tekst maken

Hyperlinks invoegen met de Navigator

Navigator voor tekstdocumenten

Vastzetten en grootte wijzigen van vensters

Getalherkenning in tabellen in- of uitschakelen

Een pagina vóór het afdrukken bekijken

Meerdere pagina's op één blad afdrukken

Printerpapierladen selecteren

Kruisverwijzingen invoegen

Reguliere uitdrukkingen gebruiken om te zoeken in tekst

Tekstdocumenten in HTML-indeling opslaan

Tekstopmaak toepassen tijdens typen

De directcursor gebruiken

Invoegen, Bewerken en Koppelen van frames

Een volledig tekstdocument invoegen

Woorden tellen

Tekstomloop rondom objecten

Een macro opnemen

Help ons, alstublieft!