Een afbeelding uit een bestand invoegen

  1. Kies Invoegen - Afbeelding.

  2. Selecteer het bestand. In het veld Bestandstypen kunt u de selectie beperken tot bepaalde bestandstypen.

  3. Schakel het selectievakje Koppelen in als u een koppeling naar het originele bestand wilt maken.

    Als het selectievakje Koppelen is ingeschakeld, wordt de bitmapafbeelding opnieuw geladen als het document wordt bijgewerkt en geladen. De bewerkingen die u in de lokale kopie van de afbeelding in het document hebt uitgevoerd, worden opnieuw toegepast waarna de afbeelding wordt weergegeven.

    Als het selectievakje Koppelen niet is ingeschakeld, werkt u altijd met een kopie van de afbeelding die is gemaakt tijdens het invoegen.

    Als u afbeeldingen wilt insluiten die eerder als koppelingen zijn ingevoegd, kiest u Bewerken - Koppelingen en klikt u op de knop Ontkoppelen.

  4. Klik op Openen om de afbeelding in te voegen.

Standaard wordt de afbeelding gecentreerd boven de actuele alinea ingevoegd.

Help ons, alstublieft!