Een afbeelding uit een bestand invoegen

  1. Plaats de cursor op de positie in het document waar u de afbeelding wilt invoegen.

  2. Kies Invoegen - Afbeelding - Uit bestand.

  3. Selecteer de gewenste afbeelding en klik op Openen.

Standaard wordt de afbeelding gecentreerd boven de actuele alinea ingevoegd.

Afbeeldingen invoegen

Afbeeldingen uit de Galerij invoegen via slepen en neerzetten

Een gescande afbeelding invoegen

Afbeeldingen uit LibreOffice Draw of Impress invoegen

Een Calc-grafiek in een tekstdocument invoegen

Help ons, alstublieft!