Een inhoudsopgave maken

De beste manier om een inhoudsopgave te genereren is door de vooraf gedefinieerde opmaakprofielen voor kopalinea's toe te passen, zoals 'Kop 1', op de alinea's die u in uw inhoudsopgave wilt opnemen. Nadat u deze opmaakprofielen hebt toegepast, kunt u een inhoudsopgave maken.

Een inhoudsopgave invoegen

  1. Klik in uw document op de plaats waar u de inhoudsopgave wilt maken.

  2. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Inhoudsopgave, index of woordenlijst en klik op het tabblad Type.

  3. Selecteer 'Inhoudsopgave' in het vak Type.

  4. Selecteer de gewenste opties.

  5. Klik op OK.

Als u een ander alinea-opmaakprofiel wilt gebruiken als invoer voor de inhoudsopgave, selecteert u het selectievakje Extra opmaakprofielen in het gebied Samenstellen uit en klikt u vervolgens op Opmaakprofielen toewijzen naast het selectievakje. Klik in het dialoogvenster Opmaakprofielen toewijzen op het opmaakprofiel in de lijst en klik vervolgens op de knop >>> of de knop << om het overzichtsniveau te definiëren voor het alinea-opmaakprofiel.

tip

LibreOffice maakt de inhoudsopgave-items op basis van het overzichtsniveau van het alinea-opmaakprofiel en de alinea-inhoud. Als de alinea leeg is, wordt deze niet in de inhoudsopgave opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de lege alinea in de inhoudsopgave wordt weergegeven, voegt u handmatig een spatie of een vaste spatie toe aan de alinea. Spaties die zijn toegevoegd in het tekstvak Na van het tabblad Nummering in het dialoogvenster Hoofdstuknummering werken niet voor dit doel, aangezien ze deel uitmaken van de alinea-nummering, niet de inhoud van de alinea.


Een inhoudsopgave bijwerken

U kunt één van het volgende doen:

Items in index of inhoudsopgave definiëren

Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen

Een index of inhoudsopgave opmaken

Items in index of inhoudsopgave bewerken of verwijderen

Trefwoordenregisters maken

Gebruikergedefinieerde indices

Een literatuurlijst maken

Indices over meerdere documenten

Help ons, alstublieft!