Indices over meerdere documenten

Er zijn verschillende manieren om een index over meerder documenten te maken:

Help ons, alstublieft!