Trefwoordenregisters maken

  1. Klik in uw document op de plaats waar u de index wilt invoegen.

  2. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en registers - Inhoudsopgave, index of woordenlijst.

  3. Op het tabblad Type selecteert u "Trefwoordenregister" in het vak Type.

  4. Als u een concordantiebestand wilt gebruiken, selecteert u Concordantiebestand in het gebied Opties, klikt u op de knop Bestand en zoekt u een bestaand bestand of maakt u een nieuw concordantiebestand.

  5. U kunt de opmaakopties voor de index instellen op het huidige tabblad of op een ander tabblad van dit dialoogvenster. Als u bijvoorbeeld koppen met één letter in uw index wilt gebruiken, klikt u op de tab Items en selecteert u Alfabetisch scheidingsteken. Wilt u de opmaak van niveaus in de index wijzigen, dan klikt u op de tab Opmaakprofielen.

  6. Klik op OK.

  7. Als u de index wilt bijwerken, klikt u met de rechtermuisknop in de index en kiest u Index of inhoudsopgave bijwerken.

Een concordantiebestand maken

Een inhoudsopgave maken

Items in index of inhoudsopgave definiëren

Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen

Een index of inhoudsopgave opmaken

Items in index of inhoudsopgave bewerken of verwijderen

Gebruikergedefinieerde indices

Een literatuurlijst maken

Indices over meerdere documenten

Help ons, alstublieft!