Een index of inhoudsopgave opmaken

In het dialoogvenster Index invoegen kunt u verschillende alinea-opmaakprofielen toepassen, hyperlinks aan items toewijzen, en de lay-out en achtergrondkleur van indices wijzigen.

Zo kunt u een ander alinea-opmaakprofiel op een indexniveau toepassen:

 1. Klik met de rechtermuisknop in de index of inhoudsopgave en kies dan Index of inhoudsopgave bewerken.

 2. Klik op de tab Opmaakprofielen.

 3. Klik op een indexniveau in de lijst Niveaus.

 4. Klik in de lijst Alinea-opmaakprofiel op het opmaakprofiel dat u wilt toepassen.

 5. Klik op de knop Toewijzen <.

 6. Klik op OK.

Zo kunt u hyperlinks toewijzen aan items in een inhoudsopgave:

U kunt een kruisverwijzing als hyperlink toewijzen aan items in een inhoudsopgave.

 1. Klik met de rechtermuisknop in de inhoudsopgave en kies dan Index of inhoudsopgave bewerken.

 2. Klik op de tab Items.

 3. Klik in de lijst Niveau op het kopniveau waaraan u hyperlinks wilt toewijzen.

 4. Klik in het gebied Structuur in het vak vóór E#, en klik dan op Hyperlink.

 5. Klik in het vak achter de E en klik dan op Hyperlink.

 6. Herhaal deze stappen voor elk kopniveau waarvoor u hyperlinks wilt maken, of klik op de knop Alle niveaus om de opmaak op alle niveaus toe te passen.

Een inhoudsopgave maken

Items in index of inhoudsopgave definiëren

Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen

Items in index of inhoudsopgave bewerken of verwijderen

Trefwoordenregisters maken

Gebruikergedefinieerde indices

Een literatuurlijst maken

Indices over meerdere documenten

Help ons, alstublieft!