Items in index of inhoudsopgave definiëren

Zo definieert u items voor registers:

  1. Klik in een woord, of selecteer de woorden in uw document die u als een indexitem wilt gebruiken.

  2. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Index item, en doe één van de volgende handelingen:

Dialoogvenster Indexitem

Zo definieert u items in inhoudsopgaven:

De beste manier om een inhoudsopgave te genereren, is door de vooraf gedefinieerde alinea-opmaakprofielen "Kop N", zoals "Kop 1", toe te passen op de alinea's die u in uw inhoudsopgave wilt opnemen.

Zo gebruikt u een aangepast alinea-opmaakprofiel als item voor een inhoudsopgave:

  1. Kies Extra - Hoofdstuknummering en klik op het tabblad Nummering.

  2. Selecteer het alinea-opmaakprofiel dat u in uw inhoudsopgave wilt opnemen in het vak Alinea-opmaakprofiel.

  3. Klik in de lijst Niveau op het niveau voor het alinea-opmaakprofiel.

  4. Klik op OK. U kunt het opmaakprofiel nu op koppen in uw document toepassen en ze in uw inhoudsopgave opnemen.

tip

LibreOffice maakt de inhoudsopgave-items op basis van het overzichtsniveau van het alinea-opmaakprofiel en de alinea-inhoud. Als de alinea leeg is, wordt deze niet opgenomen in de inhoudsopgave. Om ervoor te zorgen dat de lege alinea in de inhoudsopgave wordt weergegeven, voegt u handmatig een spatie of een vaste spatie aan de alinea toe. Spaties die zijn toegevoegd in het tekstvak Na van het tabblad Nummering in het dialoogvenster Hoofdstuknummering werken niet voor dit doel, aangezien ze deel uitmaken van de alineanummering, niet van de alinea-inhoud.


Help ons, alstublieft!