Items in index of inhoudsopgave definiëren

Zo definieert u items voor registers:

  1. Klik in een woord, of selecteer de woorden in uw document die u als een indexitem wilt gebruiken.

  2. Kies Invoegen - Inhoudsopgave en index - Index item, en doe één van de volgende handelingen:

Zo definieert u items in inhoudsopgaven:

De beste manier om een inhoudsopgave te genereren is door de vooraf gedefinieerde opmaakprofielen voor kopalinea's toe te passen, zoals "Kop 1", op de alinea's die u in uw inhoudsopgave wilt opnemen.

Zo gebruikt u een aangepast alinea-opmaakprofiel als item voor een inhoudsopgave:

  1. Kies Extra - Hoofdstuknummering en klik op de tab Nummering.

  2. Selecteer het alinea-opmaakprofiel dat u in uw inhoudsopgave wilt opnemen in het vak Alinea-opmaakprofiel.

  3. In de lijst Niveau klikt u op het hiërarchische niveau waarop u het alinea-opmaakprofiel wilt toepassen.

  4. Klik op OK. U kunt het opmaakprofiel nu op koppen in uw document toepassen en ze in uw inhoudsopgave opnemen.

tip

LibreOffice maakt de inhoudsopgave-items op basis van het overzichtsniveau van het alinea-opmaakprofiel en de alinea-inhoud. Als de alinea leeg is, wordt deze niet in de inhoudsopgave opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de lege alinea in de inhoudsopgave wordt weergegeven, voegt u handmatig een spatie of een vaste spatie toe aan de alinea. Spaties die zijn toegevoegd in het tekstvak Na van het tabblad Nummering in het dialoogvenster Hoofdstuknummering werken niet voor dit doel, aangezien ze deel uitmaken van de alinea-nummering, niet de inhoud van de alinea.


Help ons, alstublieft!