Items in index of inhoudsopgave bewerken of verwijderen

Indexitems worden als velden in uw document ingevoegd. Kies Beeld en controleer dat Veldarceringen geselecteerd is om velden in uw document te kunnen bekijken.

  1. Zet de cursor vlak voor het indexitem in uw document.

  2. Kies Bewerken - Referentie - Indexitem... en doe één van de volgende stappen:

Als u door de indexvermeldingen in uw document wilt bladeren, klikt u op de volgende of vorige pijlen in het dialoogvenster Indexvermelding bewerken .

Help ons, alstublieft!