Items in index of inhoudsopgave bewerken of verwijderen

Indexitems worden als velden in uw document ingevoegd. Kies Beeld en controleer dat Veldarceringen geselecteerd is om velden in uw document te kunnen bekijken.

  1. Zet de cursor vlak voor het indexitem in uw document.

  2. Kies Bewerken - Referentie - Indexitem... en doe één van de volgende stappen:

Klik op de pijlen voor volgende en vorige in het dialoogvenster Indexitem bewerken om door de indexitems van uw document te gaan.

Een inhoudsopgave maken

Items in index of inhoudsopgave definiëren

Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen

Een index of inhoudsopgave opmaken

Trefwoordenregisters maken

Gebruikergedefinieerde indices

Een literatuurlijst maken

Indices over meerdere documenten

Help ons, alstublieft!