Afbreken van bepaalde woorden voorkomen

Als uw tekst automatisch werd afgebroken en bepaalde woorden lelijk afgebroken zijn, of als u sommige woorden nooit wilt laten afbreken dan kunt u het afbreken van die woorden uit zetten:

  1. Kies - Taalinstellingen - Linguïstiek

  2. Selecteer een woordenlijst in de lijst Gebruikerswoordenlijsten en klik dan op Bewerken.

    Als de lijst leeg is, klikt u op Nieuw om een woordenlijst te maken.

  3. In het vak Woord typt u het woord dat u niet wilt afbreken, gevolgd door een gelijkteken (=), bijvoorbeeld 'pretentieus='.

  4. Klik op Nieuw en dan op Sluiten.

tip

Wilt u snel voorkomen dat een woord afgebroken wordt, dan selecteert u dat woord, kiest u Opmaak - Teken, klikt u op de tab Lettertype, en selecteert u 'Geen' in het vak Taal.


Sommige woorden bevatten speciale tekens die LibreOffice als afbreekstreepje behandelt. Als u niet wilt dat dergelijke woorden afgebroken worden, kunt u een speciale code invoeren die afbreking voorkomt op de positie waar de speciale code is ingevoegd. Doe het volgende:

  1. Plaats de cursor op de plaats waar geen afbreking zou mogen komen.

  2. Kies Invoegen - Opmaakmarkering - Woordkoppeling.

    De ingevoegde opmaakmarkering wordt grijs weergegeven. Om het te verwijderen, plaatst u de cursor op de opmaakmarkering en drukt u op de Del-toets.

Help ons, alstublieft!