Werken met hoofd- en subdocumenten

Met een hoofddocument kunt u grote documenten beheren, zoals een boek met vele hoofdstukken. Het hoofddocument kan als een container voor afzonderlijke LibreOffice Writer-bestanden beschouwd worden. De afzonderlijke bestanden worden subdocumenten genoemd.

Een hoofddocument maken:

 1. U kunt het volgende doen:

 1. Als u een nieuw hoofddocument maakt, moet het eerste item in de Navigator een item Tekst zijn. Typ een introductie of voer wat tekst in. Zo wordt verzekerd dat nadat u een bestaand opmaakprofiel in het hoofddocument hebt bewerkt, u het gewijzigde opmaakprofiel ziet wanneer u de subdocumenten bekijkt.

 2. Klik in de Navigator voor hoofddocumenten (klik op F5, als deze niet automatisch geopend wordt) op het pictogram Invoegen en houd de muisknop ingedrukt. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

 1. Kies Bestand - Opslaan.

Een hoofddocument bewerken:

Gebruik de Navigator om de subdocumenten in een hoofddocument opnieuw te schikken en te bewerken.

Pictogram

Als u een index in een hoofddocument wilt bijwerken, selecteert u de index in de Navigator en klikt u op het pictogram Bijwerken.

Notitiepictogram

Wanneer u een object als een frame of afbeelding in een hoofddocument invoegt, veranker het object dan niet aan de pagina. Stel in plaats daarvan de verankeringsoptie 'Aan alinea' in via Opmaak - (Objecttype) - Type op de tabpagina, en stel dan de positie van het object relatief aan "Hele pagina" in via de keuzelijsten Horizontaal en Verticaal.


Elk subdocument op een nieuwe pagina beginnen

 1. Zorg ervoor dat elk subdocument met een kop begint die hetzelfde alinea-opmaakprofiel gebruikt, bijvoorbeeld "Kop 1".

 2. Kies in het hoofddocument Beeld - Opmaakprofielen en klik op het pictogram Alinea-opmaakprofielen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op "Kop 1" en kies Wijzigen.

 4. Klik op de tab Tekstverloop.

 5. Selecteer, in het gebied Regeleinden, Invoegen, en selecteer dan “Pagina”in het vak Type.

 6. Als u elk subdocument op een oneven pagina wilt beginnen, kiest u Met pagina-opmaakprofiel en selecteert u vervolgens "Rechterpagina" in het vak.

 7. Klik op OK.

Om een hoofddocument te exporteren:

 1. Kies Bestand - Exporteren.

 2. In de lijst Opslaan als type, selecteer een tekstdocument formaat en klik Opslaan.

Notitiepictogram

De subdocumenten zullen als secties worden geëxporteerd. Gebruik Opmaak - Secties om de beveiliging uit te schakelen en secties te verwijderen, als u een tekstdocument zonder secties wilt.


Help ons, alstublieft!