Zoeken en vervangen in Writer

In tekstdocumenten kunt u naar woorden, opmaak, opmaakprofielen en meer zoeken. U kunt tussen resultaten navigeren, of alle resultaten tegelijk markeren en er vervolgens een andere opmaak op toepassen of de woorden met andere tekst vervangen.

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen

Open het dialoogvenster Zoeken en vervangen zonder dat er tekst geselecteerd is om in het hele document naar bepaalde tekst te zoeken. Als u alleen een gedeelte van uw document wilt doorzoeken, selecteert u eerst het gewenste stuk tekst en opent u vervolgens het dialoogvenster Zoeken en vervangen.

Zo zoekt u tekst:

 1. Kies Bewerken - Zoeken en vervangen om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

 2. Voer de te zoeken tekst in het tekstvak Zoeken in.

 3. Klik op Volgende zoeken of Alles zoeken.

Als u op Volgende zoeken klikt, zal Writer de volgende tekst die overeenkomt met uw ingave tonen. U kunt de tekst bekijken en bewerken, dan opnieuw op Volgende zoeken klikken om naar de volgende gevonden tekst te gaan.

Als u het dialoogvenster gesloten hebt, kunt u via een toetscombinatie (Ctrl+Shift+F) de volgende tekst zoeken zonder het dialoogvenster te openen.

U kunt ook de pictogrammen in de rechterbenedenhoek van het document gebruiken om naar de volgende tekst of een ander object in het document te navigeren.

Wanneer u op Alles zoeken klikt, selecteert Writer alle tekst die gelijk is aan uw invoer. U kunt nu bijvoorbeeld alle gevonden tekst vet maken, of er hetzelfde tekenopmaakprofiel op toepassen.

Zo vervangt u tekst:

Notitiepictogram

In tegenstelling tot het zoeken naar tekst kan het vervangen van tekst niet tot de huidige selectie beperkt worden.


 1. Kies 'Bewerken - Zoeken en vervangen' om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

 2. Voer de te zoeken tekst in het tekstvak Zoeken in.

 3. Voer in het tekstvak Vervangen met de tekst in waarmee de gevonden tekst moet worden vervangen.

 4. Klik op Vervangen of Alles vervangen.

Wanneer u op Vervangen klikt, doorzoekt Writer het hele document vanaf de huidige cursorpositie naar de tekst in het vak Zoeken. Writer markeert de tekst wanneer deze gevonden wordt en wacht dan op uw reactie. Klik op Vervangen om de gemarkeerde tekst in het document met de tekst in het tekstvak Vervangen te vervangen. Klik op Volgende zoeken om naar de volgende gevonden tekst te gaan zonder de huidige selectie te vervangen.

Wanneer u op Alles vervangen klikt, vervangt Writer alle tekst die met uw invoer overeenkomt.

Zo zoekt u naar opmaakprofielen:

U wilt in uw document alle tekst vinden waaraan een bepaald alinea-opmaakprofiel is toegewezen, bijvoorbeeld het opmaakprofiel Kop 2.

 1. Kies 'Bewerken - Zoeken en vervangen' om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

 2. Klik op Andere opties om het dialoogvenster uit te breiden.

 3. Selecteer Alinea-opmaakprofielen.
  Het tekstvak Zoeken wordt nu een keuzelijst, waarin u een van de alinea-opmaakprofielen kunt selecteren die in het huidige document zijn toegepast.

 4. Selecteer het opmaakprofiel waarnaar u wilt zoeken, en klik op Volgende zoeken of Alles zoeken.

Zo zoekt u naar opmaak:

U wilt in uw document naar alle tekst zoeken waarop een bepaalde tekenopmaak is toegepast.

Notitiepictogram

Wanneer u naar opmaak zoekt, worden alleen directe tekenattributen gevonden; attributen die als onderdeel van een opmaakprofiel zijn toegepast, worden niet gevonden.


 1. Kies 'Bewerken - Zoeken en vervangen' om het dialoogvenster Zoeken en vervangen te openen.

 2. Klik op Meer opties om het dialoogvenster uit te breiden.

 3. Klik op de knop Opmaak.

 1. Klik op Volgende zoeken of Alles zoeken.

Meer opties

Wanneer u zoekt op overeenkomsten, kunt u naar tekst zoeken die bijna hetzelfde is als uw zoektekst. U kunt instellen hoeveel tekens mogen afwijken.

Selecteer de optie Overeenkomsten zoeken en klik eventueel op de knop ... om de instellingen te wijzigen. (Stel de drie nummers in op 1 voor goede werking met Engelse tekst)

Tippictogram

Als u de ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld onder - Taalinstellingen - Talen biedt het dialoogvenster Zoeken & vervangen opties om Aziatische tekst te zoeken.


De Navigator

De Navigator is het belangrijkste hulpmiddel voor het zoeken naar en selecteren van objecten. U kunt de Navigator ook gebruiken om hoofdstukken te verplaatsen en schikken, waarmee u een overzicht van uw document krijgt.

Kies Bewerken - Navigator om de Navigator te openen.

Gebruik de Navigator om objecten, koppelingen en verwijzingen binnen hetzelfde document of uit andere open documenten in te voegen. Zie de Navigator-gids voor meer informatie.

Klik op het pictogram met het blauwe cirkeltje rechts onder in uw document om het kleine navigatievenster te openen.

Gebruik het kleine Navigatie-venster om snel naar het volgende object te springen of naar de volgende tekst in uw document te gaan.

Help ons, alstublieft!