Over velden

Velden worden gebruikt voor gegevens die in een document veranderen, zoals de huidige datum of het totaalaantal pagina's in een document.

Velden bekijken

Velden bestaan uit een veldnaam en de veldinhoud. Als u tussen de weergave van de veldnaam en de veldinhoud wilt schakelen, kiest u Beeld - Veldnamen.

Kies Beeld - Veldarceringen om de markering van velden in het document weer te geven of te verbergen. Kies, om deze mogelijkheid permanent uit te schakelen, - LibreOffice - Vormgeving, en maak het keuzevak vóór Veldarceringen leeg.

Kies, om de kleur van de veldarceringen te wijzigen - LibreOffice - Toepassingskleuren, zoek de optie Veldarceringen en selecteer dan een andere kleur in het vak Kleurinstelling.

Veldeigenschappen

De meeste veldtypen in een document, inclusief databasevelden, bewaren en tonen variabelewaarden.

De volgende veldtypen voeren een actie uit wanneer u op het veld klikt:

Veldtype

Eigenschap

Tijdelijke aanduiding

Opent een dialoogvenster om het object in te voegen dat overeenkomt met de tijdelijke aanduiding, behalve tijdelijke aanduidingen voor tekst. Voor tijdelijke aanduidingen voor tekst, klikt u op de tijdelijke aanduiding en typt u eroverheen.

Verwijzing invoegen

Verplaatst de muisaanwijzer naar de verwijzing.

Macro uitvoeren

Voert een macro uit.

Invoerveld

Opent een dialoogvenster waarin u de inhoud van het veld kunt bewerken.


Velden bijwerken

Wilt u alle velden in een document bijwerken, druk dan op F9 of kies Bewerken - Alles selecteren, en druk vervolgens op F9.

Als u een veld wilt bijwerken dat vanuit een database is ingevoegd, selecteert u het veld en drukt u op F9.

Notitiepictogram

Tijdelijke aanduidingen zijn niet bijgewerkt.


Help ons, alstublieft!