Woorden uit een gebruikerswoordenlijst verwijderen

  1. Kies - Taalinstellingen - Linguïstiek.

  2. Selecteer in de lijst Gebruikergedefinieerd de gebruikerswoordenlijst die u wilt wijzigen en klik dan op Bewerken.

  3. Selecteer in de lijst Woord het woord dat u wilt verwijderen en klik dan op Verwijderen.

Spelling en grammatica controleren

Help ons, alstublieft!