Voorwaardelijke tekst

U kunt velden in uw document instellen die tekst weergeven wanneer er aan een door u gedefinieerde voorwaarde wordt voldaan. U kunt bijvoorbeeld de voorwaardelijke tekst definiëren die wordt weergegeven in een reeks herinneringsbrieven.

Het instellen van voorwaardelijke tekst is in dit voorbeeld een tweeledig proces. Eerst maakt u een variabele, en dan maakt u de voorwaarde.

Zo definieert u een voorwaardelijke variabele:

In het eerste deel van het voorbeeld wordt een variabele voor de voorwaarde-instructie gedefinieerd.

 1. Kies Invoegen - Veld - Meer velden en klik dan op de tabpagina Variabelen.

 2. Klik op "Variabele instellen" in de lijst Type.

 3. Typ een naam voor de variabele in het vak Naam, bijvoorbeeld Herinnering.

 4. Klik op "Tekst" in de lijst Indeling.

 5. Voer 1 in, in het vak Waarde, en klik dan op Invoegen.
  De lijst Notatie geeft nu een indeling "Algemeen" weer.

Zo definieert u een voorwaarde en de voorwaardelijke tekst:

In het tweede deel van het voorbeeld wordt de voorwaarde gedefinieerd waaraan voldaan moet worden, en wordt een tijdelijke aanduiding ingevoegd om de voorwaardelijke tekst in uw document weer te geven.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de voorwaardelijke tekst in uw tekst wilt invoegen.

 2. Kies Invoegen - Veld - Meer velden en klik dan op de tabpagina Functies.

 3. Klik op "Voorwaardelijke tekst" in de lijst Type.

 4. Typ Herinnering EQ "3" in het vak Voorwaarde. Met andere woorden: de voorwaardelijke tekst wordt weergegeven wanneer de variabele in het veld dat u in het eerste deel van dit voorbeeld gedefinieerd hebt, gelijk is aan drie.

  De aanhalingstekens die de "3" omsluiten, geven aan dat de variabele die u in het eerste deel van dit voorbeeld gedefinieerd hebt, een tekenreeks is.

 1. Typ in het vak Dan de tekst die weergegeven moet worden wanneer er aan de voorwaarde voldaan wordt. Er is vrijwel geen beperking voor de lengte van de tekst die u kunt invoeren. U kunt in dit vak een alinea plakken.

 2. Klik op Invoegen en vervolgens op Sluiten.

Zo geeft u de voorwaardelijke tekst weer:

In dit voorbeeld wordt de voorwaardelijke tekst weergegeven wanneer de waarde van de voorwaardelijke variabele gelijk is aan 3.

 1. Plaats uw cursor vóór het veld dat u in het eerste deel van dit voorbeeld gedefinieerd hebt, en kies dan Bewerken - Velden.

 2. Vervang het getal in het vak Waarde door 3, en klik dan op Sluiten.

 3. Als het veld niet automatisch wordt bijgewerkt, drukt u op F9.

Help ons, alstublieft!