Nummering voor koppen

Gebruik het dialoogvenster Hoofdstuknummering om nummering toe te voegen aan koppen. De verschillende niveaus in het dialoogvenster stellen u in staat om verschillende koppen toe te wijzen als overzichtsstructuur voor uw document. In de standaardinstellingen wordt het alinea-opmaakprofiel Kop 1 toegewezen aan overzichtsniveau 1. Dit wordt beschouwd als het hoogste niveau in de structuur van het documentoverzicht. Aan het alinea-opmaakprofiel Kop 2 is overzichtsniveau 2 toegewezen, enzovoort. U kunt het dialoogvenster ook gebruiken om een aangepast alinea-opmaakprofiel toe te wijzen als kop in de documentstructuur.

Automatische nummering aan een kop toevoegen

 1. Kies Extra - Kopnummering en klik vervolgens op het tabblad Nummering.

 2. Selecteer het Niveau om te configureren.

 3. Selecteer in het vak Alinea-opmaakprofiel het alinea-opmaakprofiel voor het geselecteerde niveau.

 4. Selecteer in het vak Nummer het nummeringsschema dat u voor die kop wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

Automatische nummering uit een kop verwijderen

 1. Klik aan het begin van de tekst in de kopalinea, na het nummer.

 2. Druk op Backspace om het nummer te verwijderen.

 3. Druk op Shift+Backspace met de cursor aan het begin van de kop om het nummer terug te plaatsen.

Deze procedure verwijdert de nummering voor een individuele rubriek. Gebruik het dialoogvenster Hoofdstuknummering om de automatische nummering voor alle koppen te verwijderen of te wijzigen.

Zo gebruikt u een aangepast alinea-opmaakprofiel als kop:

 1. Kies Extra - Kopnummering en klik vervolgens op het tabblad Nummering.

 2. Klik op het niveau dat u wilt toewijzen aan het aangepaste alinea-opmaakprofiel in de lijst Niveau.

 3. Selecteer het aangepaste opmaakprofiel in het vak Alinea-opmaakprofiel.

 4. Klik op OK.

Help ons, alstublieft!