Hoofdstuknummering

U kunt de hiërarchie van koppen wijzigen of een niveau in de hiërarchie aan een aangepast alinea-opmaakprofiel toewijzen. U kunt ook hoofdstuk- en sectienummering toevoegen aan alinea-opmaakprofielen voor koppen. Standaard staat het opmaakprofiel "Kop 1" bovenaan in de overzichtsstructuur.

Zo voegt u automatische nummering aan een opmaakprofiel voor een kop toe:

  1. Kies Extra - Hoofdstuknummering en klik dan op het tabblad Nummering.

  2. Selecteer in het vak Alinea-opmaakprofiel het kop-opmaakprofiel waaraan u hoofdstuknummers wilt toevoegen.

  3. Selecteer in het veld Nummer het nummeringsschema dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

Zo verwijdert u automatische hoofdstuknummering uit een kop van een alinea

  1. Klik aan het begin van de tekst in de kopalinea, na het nummer.

  2. Druk op Backspace om het nummer te verwijderen.

note

Druk op Shift+Backspace met de cursor aan het begin van de kop om het nummer terug te plaatsen.


Zo gebruikt u een aangepast alinea-opmaakprofiel als kop:

  1. Kies Extra - Hoofdstuknummering en klik dan op de tab Nummering.

  2. Klik in de lijst Niveau op het kopniveau dat u aan het aangepaste alinea-opmaakprofiel wilt toewijzen.

  3. Selecteer het aangepaste opmaakprofiel in het vak Alinea-opmaakprofiel.

  4. Klik op OK.

Help ons, alstublieft!